U bent hier

Milieu-Atlas

Deze milieu-atlas werd opgestart in 2012 ter gelegenheid van de publicatie van het rapport over de staat van het leefmilieu 2007-2010. De ontwikkeling van deze module is een uitvloeisel van de ordonnantie van 23 november 2011 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze is de omzetting van de Europese "INSPIRE"-richtlijn 2007/2/EC. INSPIRE staat voor "INfrastructure for Spatial InfoRmation in Europe".

Al de kaarten van de milieu-atlas illustreren een of meerdere aspecten van de staat van het leefmilieu, aan de hand van hetzij samengevoegde gedocumenteerde gegevens hetzij indicatoren die periodisch worden bijgewerkt.

Door te klikken op de thema’s hieronder krijgt u toegang tot een interactieve cartografische tool waarmee u de gewenste gegevens kunt afficheren op de meest recent beschikbare kaartbasis van het Gewest. Hiervoor volstaat het dat u het vakje van de gegevens in kwestie aanvinkt in de legende van de kaart. Indien u de gegevens niet te zien krijgt, gebruik dan de browser Internet Explorer. Na het openen van de cartografische tool kan u meer informatie krijgen over zijn mogelijkheden door te klikken op het icoontje help (bovenaan rechts van de kaart).

Bij elke kaart hoort een "analysefiche". Klik hiervoor op de link "Aanvullende documentatie" onderaan de kaart.
Deze analysefiche verduidelijkt de context en geeft aanduidingen voor het lezen en interpreteren van de kaart.
Wanneer de kaart een indicator voorstelt, is er bovendien een methodologische fiche: deze beschrijft de methode en de verschillende werkhypotheses.

Thema Geluid

Thema Groene ruimten en biodiversiteit

Thema Water en aquatisch milieu

Thema Leefmilieu voor een duurzame stad

In sommige gevallen kan u ook de gegevens downloaden die aan de basis liggen van de kaart. Gebruik hiervoor de link "Tabel met gegevens" (.xls). Gelieve indien u gebruik maakt van deze gegevens systematisch de bron te vermelden (Leefmilieu Brussel) zoals bepaald in de ordonnantie van 23 november 2011 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 14 § 7).

Voor gebruikers van de Milieu-atlas kunnen ook de hierna vermelde aanvullende geografische gegevens nuttig zijn :

  • op de website van Leefmilieu Brussel: het tabblad Documentatie en kaarten > Cartografie
  • op de website van het CIBG: de UrbIS ®©-producten die de cartografische achtergrond vormen voor de kaarten van de Milieu-Atlas (projectie : Lambert 72). Standaard wordt voor deze achtergrond steeds de meest recente versie gebruikt.
  • op het geoportaal van het Gewest: tientallen series officiële geografische gegevens ter beschikking gesteld door de bevoegde Brusselse instellingen.

 

Datum van de update: 24/04/2018