U bent hier

Methodologie

Welke verplichtingen ?

Het opstellen van een Verslag over de Staat van het Leefmilieu is wettelijk verplicht sinds 1992. Momenteel vloeit deze verplichting voort uit het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen. 
Deze ordonnantie beantwoordt aan het Verdrag van Aarhus en is een omzetting van de Europese Richtlijn 2003/4/EEG.

  • Artikel 4, §9 van de ordonnantie definieert wat men moet verstaan onder milieu-informatie.
  • De implicatie van artikel 16 van dezelfde ordonnantie is dat Leefmilieu Brussel om de vier jaar een gedetailleerd verslag moet opstellen over de toestand van het Brussels Leefmilieu en om de twee jaar een samenvattende nota. Dit artikel geeft ook toelichtingen over de inhoud van het verslag en de instanties die vooraf een advies moeten uitbrengen.

Hoe gaan we te werk ?

De rapporten van de Staat van het Leefmilieu werden gedurende de jaren onder verschillende vormen verspreid, zowel qua inhoud als qua formaat:

Tot in 1997 werd het rapport enkel op papier gepubliceerd, de verspreiding in pdf-formaat ging van start in 2000. Momenteel wordt het rapport verspreid in web- en pdf-formaat.  Sinds de eerste editie in 1990 onderging het rapport ook inhoudelijk wijzigingen, zowel wat betreft de uitwerking als wat betreft het ter beschikking stellen van aanvullende documenten en analyses. 

Het rapport is ingedeeld in 11 hoofdstukken die elk een verschillend thema behandelen.  Het werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen het team verantwoordelijk voor de redactie van het rapport en deskundigen van voornamelijk Leefmilieu Brussel.

Momenteel (en sinds de publicatie op het web), bevat het rapport synthetische fiches die elk een specifiek milieu-onderwerp behandelen en dit op 2 verschillende wijzen :

  • Een indicator refereert naar terugkerende gegevens. De selectie ervan geschiedt, zoveel mogelijk, op basis van verschillende criteria en na overleg met thematische experten :


De analyse van de indicatoren gaat gepaard met methodologische fiches waarin onder andere de berekeningsmethode en de gebruikte gegevensbronnen worden beschreven, evenals excel-bestanden om de gegevens te downloaden die nodig zijn om deze indicatoren te berekenen.

  • Een focus behandelt een nieuw of belangrijk onderwerp dat geïllustreerd wordt aan de hand van eenmalige gegevens (d.w.z. gegevens van specifieke studies die niet zullen geactualiseerd worden).

Bij elk thema wordt bijkomende informatie gegeven in de rubriek “Documenten” :

  • Factsheets
  • Rapporten en studies over het thema
  • Plannen en programma’s

Welke timing ?

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wordt momenteel om de twee jaar een "Rapport van de Staat van het Leefmilieu" opgemaakt. U vindt de verschillende documenten in de rubriek "archieven", en de laatste versie in de rubriek "Volledige versie".

Datum van de update: 14/02/2020