Textiel

De Europese VOS-richtlijn zal enkele praktische gevolgen hebben voor de exploitanten die oplosmiddelen gebruiken, zoals de textielreiniging.

Een ervan is de verplichting een register bij te houden van de totale emissies van solventen, uitgedrukt in g/kg gereinigd textiel. Een berekeningstabel voor de totale emissies van solventen (.xls) is besckibaar.

Hou de bewijsstukken bij! U moet alle bewijsstukken bijhouden van de verwijdering van de gevaarlijk afvallen (bv: distillatieslib) door een erkende inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd. Bewaar ook de bewijsstukken van de aankoop van oplosmiddelen. Die bewijsstukken en het register moeten ter beschikking worden gehouden van alle beambten die instaan voor de controle.

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemersgidsen" die we ter beschikking stellen.

News