Benzinestations

Het aantal benzinestations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de laatste jaren flink gedaald. Maar de stations die bleven, zijn veel veiliger en milieuvriendelijker geworden. Beheert u een benzinestation? Of wilt u starten met een verdeelpunt van brandstoffen - privé of voor het grote publiek? Verneem alles over een goede aanpak in deze sector.

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemersgidsen" die we ter beschikking stellen samen met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden bij de opslag van benzine en bij de verdeling ervan..». 
 

News

Pagina's