U bent hier

Gezondheid en welzijn

In 1946 wees de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) "de omgeving waarin we leven, wonen, ons verplaatsen, werken... " aan als een van de belangrijkste elementen voor onze gezondheid. In 1993 introduceerde ze het concept "milieugezondheid", waarvan een aantal factoren "potentieel gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties".

De jongste jaren is de aandacht voor het leefmilieu opnieuw een prioriteit op het vlak van volksgezondheid, of het nu is in termen van kwaliteit van de leefomgeving of welzijn.

De professionele actoren uit de gezondheidssector vervullen een specifieke rol in deze totaalbenadering.

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemingsgidsen" die we ter beschikking stellen.

News

 • 04/09/2019

  Uw milieuvergunning: verandering om het eenvoudiger te maken

  Op 20 april is de nieuwe ordonnantie betreffende de milieuvergunningen gedeeltelijk in werking getreden.

 • 27/08/2018

  Vervuilingspieken: het nieuwe noodplan

  Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren om de negatieve gevolgen ervan op de volksgezondheid in te perken? Onder meer door winterse vervuilingspieken te voorkomen. Vanaf 1 oktober treedt een nieuw noodplan in werking. Dit nieuwe initiatief zal enkele veranderingen met zich meebrengen voor de Brusselse bedrijven en burgers. Voorbereid zijn is de boodschap!
 • 10/03/2017

  Pesticiden: 160 producten zijn verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  De afgelopen maanden zijn er veel twijfels en debatten ontstaan over een aantal actieve stoffen die gebruikt worden in herbiciden en insecticiden. Uit voorzorg heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gebruik van fytofarmaceutische producten die deze stoffen bevatten verboden.
 • 04/12/2015

  Fytolicentie: verplicht sinds 25/11/15

  Koopt en gebruikt u professionele gewasbeschermingsmiddelen of verkoopt en geeft u advies over gewasbeschermingsmiddelen voor professionals en amateurs? Sinds 25 november 2015 moet u houder zijn van een fytolicentie om uw activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • 10/09/2015

  Pesticiden: een betere omkadering voor een betere bescherming

  Voor de aankoop, het gebruik, de opslag en hantering van bepaalde pesticiden gelden nieuwe wettelijke voorschriften om de duurzame ontwikkeling te waarborgen.