Gezondheid en welzijn

In 1946 wees de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) "de omgeving waarin we leven, wonen, ons verplaatsen, werken... " aan als een van de belangrijkste elementen voor onze gezondheid. In 1993 introduceerde ze het concept "milieugezondheid", waarvan een aantal factoren "potentieel gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties".

De jongste jaren is de aandacht voor het leefmilieu opnieuw een prioriteit op het vlak van volksgezondheid, of het nu is in termen van kwaliteit van de leefomgeving of welzijn.

De professionele actoren uit de gezondheidssector vervullen een specifieke rol in deze totaalbenadering.

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemingsgidsen" die we ter beschikking stellen.

News

Pagina's