Eventsector
U wilt een nieuwe tijdelijke of permanente evenementruimte inrichten, zoals een schouwspel- of feestzaal, een theater, een bioscoop? Of u wilt een tijdelijk evenement organiseren (concert, dansavond, festival...)?
Als zaaluitbater of organisator van evenementen kunt u een belangrijke rol spelen in het beperken van de milieu-impact van uw project.

Wij zorgen ervoor dat u perfect op de hoogte bent van de maatregelen die u kunt of moet nemen om te verzekeren dat uw evenement het leefmilieu niet schaadt. 

Uw vrijwillige acties

U kunt op eigen initiatief maatregelen nemen om een duurzaam evenement te organiseren. Bijvoorbeeld:

 • Neem maatregelen om het energie- en waterverbruik te beperken.
 • Beperk afval zo goed mogelijk, bijvoorbeeld door herbruikbare bekertjes aan te bieden.
 • Voorkom dat de ondergrond samengedrukt wordt door mensen of installaties, door beschermende loopvloeren te plaatsen op plekken waar veel mensen komen.
 • Kies voor herbruikbare borden en pijlen.
 • Geef de voorkeur aan lokale, faire, ethische producten.
 • Bevorder de sociale cohesie door de site bereikbaar te maken voor iedereen.

Lees en onderteken gerust ons eco-event charter, dat een evenementbeheer voorstelt dat de principes van duurzame ontwikkeling naleeft.

Uw wettelijke verplichtingen

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor het afval dat door de organisatie van het evenement zelf of door het deelnemende publiek wordt geproduceerd. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om dit afval te sorteren en de inzameling ervan te organiseren voor recycling. Meer informatie op volgende pagina: Het organiseren van afvalsortering op een evenement.

Als uitbater of organisator moet u voor bepaalde evenementen een milieuvergunning aanvragen. In dat geval moet u dus ook de bijhorende wettelijke verplichtingen naleven. Die hebben vooral betrekking op veiligheid, mobiliteit en geluid.

 Denk eraan om uw milieuvergunning tijdig aan te vragen. Zonder vergunning bent u immers niets. 

Opgelet, het Brussels Gewest heeft zeer duidelijke regels opgesteld betreffende de geluidsniveaus die u mag verspreiden zonder de gezondheid van de personen die uw evenementen bijwonen te schaden. Deze regels moeten altijd worden nageleefd. Om meer te weten: klik hier

Een milieuvergunning, voor welk evenement?

U moet een milieuvergunning aanvragen voor:

 • evenementen die minder dan een jaar duren, rekening gehouden met het opzetten en afbreken van de installaties, zoals een theatervoorstelling, een opera, een filmvertoning in een afgesloten zaal, een festival of een feest in een zaal of tent van meer dan 200 m2;
 • evenementen die een jaar en langer duren: theater, bioscoop, feestzaal groter dan 200 m2, concertzaal, zalen voor huwelijksfeesten, dancing, tent, circus met een oppervlakte van meer dan 200 m2...

De procedure voor beide milieuvergunningen is verschillend.

U moet geen milieuvergunning aanvragen voor:

 • een vergader- of conferentieruimte, een sporthal, een zaal voor binnenspelen (bridge bijvoorbeeld), een restaurant waar af en toe wordt gedanst, een ontmoetingsruimte met achtergrondmuziek (een walkingdinner bijvoorbeeld), een club voor gepensioneerden...
 • een evenement in een zaal die reeds een milieuvergunning heeft voor het type activiteit.

Als u al geen milieuvergunning heeft en tussen middernacht en 7 uur versterkt geluid wilt verspreiden, moet u altijd een aangifte van klasse 3 doen bij de gemeente waar uw etablissement zich bevindt, ongeacht het geluidsniveau. Deze verplichting geldt voor alle etablissementen die toegankelijk zijn voor het publiek, ook voor evenementen in openlucht en voor tijdelijke evenementen.

Waar een milieuvergunning aanvragen?

Om een milieuvergunning te krijgen moet u zich ofwel richten tot de Milieudienst van de gemeente waar het evenement plaatsvindt, ofwel, in welbepaalde gevallen, tot Leefmilieu Brussel, Afdeling Vergunningen en Partnerschappen. 

We raden u aan de 'Praktische gids van vereiste technische elementen om de milieuvergunning te krijgen' te raadplegen. Daar vindt u alle technische elementen die u moet toevoegen aan uw aanvraag voor een milieuvergunning.

Enkel in de volgende gevallen moet u zich richten tot Leefmilieu Brussel:

 • het evenement vindt plaats in een geklasseerd gebouw (zoals het Parktheater, de Muntschouwburg...);
 • de zaal wordt uitgebaat of het evenement wordt georganiseerd door een publiekrechtelijk persoon (een gemeente, het Gewest);
 • de zaal beschikt reeds over een milieuvergunning toegekend door Leefmilieu Brussel, maar voor het evenement is een uitbreiding van die vergunning nodig.
 • De zaal, de danszaal, de feesttent of het bioscoopcomplex heeft een onthaalcapaciteit van meer dan 3000 personnen.

Het gaat dan om een al dan niet tijdelijke (afhankelijk van de duur van het evenement), "publiek" vergunning van klasse 2   of een vergunning van klasse 1B (afhankelijk van de onthaalcapaciteit).

Richt u rechtstreeks tot de gemeente

Voor alle andere evenementen kunt u terecht bij de Milieudienst van de gemeente waar uw evenement plaatsvindt. U zult een aanvraagformulier moeten invullen.

Het gaat dan om een al dan niet tijdelijke vergunning van klasse 2 (afhankelijk van de duur van het evenement).

Door de aanwezigheid van andere ingedeelde inrichtingen tijdens uw evenement (parking, decorbouwateliers...) kan het zijn dat u ook een milieuvergunning van klasse 1B of 1A nodig hebt. Daarvoor moet u zich richten tot Leefmilieu Brussel.

En vergeet niet dat, vanaf 21/02/2018, u een aangifte moet indienen bij uw gemeente indien u geen milieuvergunning nodig heeft, maar versterkt geluid wil verspreiden na middernacht. 

Welke bijzondere voorwaarden moet u naleven?

Raadpleeg de ondernemersgids

News

Pagina's