Afval

We helpen u om de balans op te maken van wat u kan doen om het respect voor het leefmilieu beter in uw activiteiten in te passen.

Bepaalde producten en toestellen die u gebruikt voor uw beroep maken misschien deel uit van de ingedeelde inrichtingen.  Dat betekent dat u ze niet mag gebruiken zonder een specifieke toelating of een milieuvergunning.  Dit document preciseert ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om ze te gebruiken: het geeft een gedetailleerde beschrijving van uw verplichtingen inzake veiligheid, onderhoud, ...

Hebt u een milieuvergunning nodig of niet? Zo ja, voor welke inrichtingen? Welke voorwaarden moeten worden nageleefd om uw milieuvergunning niet te schenden?  Ontdek het door de info over de milieuvergunning te raadplegen.

Aarzel niet om de ondernemersgidsen die we ter beschikking stellen te raadplegen indien u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u in acht moet nemen om in orde te blijven.

News

Pagina's