Handelszaken en horeca

U beheert een winkel of een handelszaak? U heeft een restaurant, een hotel of een horecazaak? Dan kan u een belangrijke rol spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling! Het effect van de maatregelen die u zult nemen, is voelbaar. Elke inspanning om afval of lawaai te verminderen of om duurzame voeding en diensten te bevorderen, leidt tot een beter beheer van ons leefmilieu. 

Ontdek hoe u concreet kunt handelen. Laat u inspireren door onze ervaringen en haal uit onze tips en hulpmiddelen datgene wat u makkelijk in uw zaak kan toepassen. Enkele eenvoudige handelingen kunnen al het verschil maken!

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemersgidsen" die we ter beschikking stellen.

News

Pagina's