U bent hier

EPB-certificateurs

Leefmilieu Brussel stelt de certificateurs de verschillende hulpmiddelen ter beschikking om hun beroep te kunnen uitoefenen. Die tools zijn eigen aan elk type van erkenning: residentieel, tertiair of openbare gebouwen.

Actua

  • 10/04/2018

    Opslag van ontvlambare vloeistoffen: eenvormig maken van de uitbatingsvoorwaarden om de risico’s op verontreiniging te voorkomen

    Om de risico’s op bodemverontreiniging te voorkomen, maakt het nieuwe besluit de uitbatingsvoorwaarden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen eenvormig en organiseert het een betere controle van deze opslag met het oog op een administratieve vereenvoudiging.

  • 18/01/2016

    Opleidingen controleur en technicus EPB-klimaatregeling

    Bent u een professional in klimaatregeling en wilt u meer pijlen op uw boog hebben ? Volg dan een opleiding voor controleurs of technici EPB-klimaatregeling.