Carrosserie- bedrijven

De uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) heeft bij carrosseriebedrijven de belangrijkste impact op het milieu. Maar niet de enige. Een carrosseriebedrijf stoot niet alleen stoffen uit die schadelijk zijn voor de ozonlaag en de gezondheid. Het veroorzaakt ook geluidsoverlast en veiligheidsproblemen, produceert afval en verbruikt energie. Het is dus logisch dat voor deze sector zeer concrete maatregelen van kracht zijn.

We helpen u graag om een beeld te krijgen van wat u kunt doen om de bescherming van het leefmilieu steeds beter in uw activiteiten in te passen.

Sommige producten en apparaten die u voor uw beroepsactiviteiten gebruikt, behoren misschien tot de ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u er geen gebruik mag van maken zonder te beschikken over een specifieke toelating of milieuvergunning. Dat document preciseert ook onder welke voorwaarden u ze mag gebruiken. Het geeft details over uw verplichtingen op het vlak van veiligheid, onderhoud, enz.

Heeft u al dan niet een milieuvergunning nodig? Indien wel, voor welke installaties juist? Welke voorwaarden moeten in acht worden genomen om geen inbreuk te plegen op uw milieuvergunning? Dat komt u allemaal te weten dankzij de informatie over de milieuvergunning.

Als u meer wilt weten over de specifieke verplichtingen voor uw activiteit en over wat u moet doen om in orde te blijven, raadpleegt u de "Ondernemersgidsen" die we ter beschikking stellen.

News