Module: Pesticiden en geïntegreerd beheer

In Brussel zijn de regels betreffende het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie “pesticiden” van 2013, evenals in zijn uitvoeringsbesluiten. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2009/128/EG, die een actiekader invoert ter verwezenlijking van een pesticidegebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.  

Deze opleiding maakt u vertrouwd met het wettelijke kader voor het gebruik en de opslag van fytoproducten: voorzorgsmaatregelen, beperkingen en verbodsbepalingen. 

Doelgroep

Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder

Informatie

  • Theoretische opleiding
  • Opleiding in het Frans: dinsdag 21/03/2023 09.00 - 12.00 uur
    Opleiding in het Nederlands: dinsdag 21/03/2023 13.00 - 16.00 uur
  • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie

Praktische info

Organisatie:
Leefmilieu Brussel
Datum:
  • >
  • >
Taal :
Nederlands
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
Gratis
Reservering vereist:
Ja