Mobility Management Training -Mobility Manager, een functie van de toekomst voor de bedrijven van morgen

De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een onontkoombaar thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privé sector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het milieuaspect inherent verbonden aan milieuvervuiling en klimaatverandering verplichten bedrijven een innovatief beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen.

De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

Doel van de opleiding

De opleiding “Mobility Manager” is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

Doelpubliek

De opleiding is open voor iedereen die competenties op gebied van mobiliteit wil ontwikkelen en betrokken wil geraken bij een actieve, functie-overschrijdende rol in zijn of haar bedrijf. Hierbij wordt echter wel voorrang gegeven aan degenen die een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen.

Enkele voorbeelden van mogelijke profielen voor wie het interessant kan zijn om de opleiding te volgen:

 • Mobility Manager
 • Fleet Manager
 • Facility Manager
 • Corporate Social Responsability Manager (CSR)
 • HR Manager
 • Compensation & Benefits Manager
 • Preventie- en veiligheidsadviseur
Trainers en getuigenissen

De opleiding wordt gegeven door professionals op het gebied van mobiliteitsmanagement met kennis van zaken en ervaring binnen de Brusselse context.
Tijdens elke opleidingsdag komen ook getuigenissen van bedrijven, overheden en vzw's die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben, aan bod om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en om een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

Praktische informatie

Uurrooster:

Plaats:

De opleidingsdagen zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in het gebouw van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Informatie

Traject Mobility Management
Tel : 02/321.12.14 - Email - Website
Brussel Mobiliteit
Tel: 02/204.18.48 - Website
Leefmilieu Brussel
Tel: 02/563.41.61 -  Email - Website

Registraties

Ik schrijf me in

Op het programma

 • De sleutel tot een succesvol BVP
 • Projectbeheer – Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
 • De verschillende maatregelen – deel 1: de “actieve modi”, het openbaar vervoer, de New Ways of Working
 • De verschillende maatregelen – deel 2: de auto… anders
 • Communicatie en sensibilisatie – Intermodaal bezoek
 • In de praktijk: “Aan het werk!”

Praktische info

Organisatie:
Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en Traject Mobility Management
Datum:
Taal :
Nederlands
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Nee
Prijs:
125€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
125 EUR voor bedrijven < 200 werknemers, openbare instellingen, gemeenten en vzw’s
250 EUR voor bedrijven > 200 werknemers