Context van de opleidingscyclus

Houtbouw biedt tal van voordelen ten opzichte van traditionele bouwsystemen. Zijn lichtheid, hoge prefabricagegraad en uitvoeringssnelheid zijn er slechts enkele van. Houtbouw biedt ruimte voor het gebruik van performante natuurlijke materialen, waardoor een hoog milieukwaliteitsniveau kan worden gehaald. Hout is een hernieuwbare grondstof en vormt een niet te verwaarlozen koolstofput. Dankzij de grote verscheidenheid aan bouwsystemen op basis van hout kunnen er voor alle technische eisen, bijv. op thermisch, akoestisch, esthetisch of statisch vlak, oplossingen worden gevonden.

Door zijn troeven is houtbouw een uitgelezen bouwsysteem voor de meest uiteenlopende kleine of grote projecten, bij nieuwbouw of renovatie.

Deze opleiding wil u laten kennismaken met alle aspecten van houtbouw en u inzicht verstrekken in de mogelijke technische oplossingen waarmee aan de bouweisen kan worden voldaan, meer bepaald voor de context van het BHG.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

  • de geschiktheid van een houtbouwsysteem te beoordelen, in vergelijking met een traditioneel bouwsysteem;
  • uit de bestaande bouwsystemen het meest geschikte systeem voor uw project te kiezen;
  • mee te werken aan het ontwerpen van een performante, dichte en duurzame gebouwschil, rekening houdend met de kenmerken van het gekozen systeem.

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen uitgebreid worden geïllustreerd met concrete gevalstudies. Ze worden gegeven door deskundigen ter zake, met terreinervaring. In de verschillende uiteenzettingen komen de voor- en nadelen van houtbouw aan bod.

In plaats van een bezoek te organiseren om de kennis over een specifiek bouwsysteem te verdiepen, geven we er de voorkeur aan een halve dag te wijden aan getuigenissen van vakmensen. Deze laatsten beschikken over een uitgebreide concrete ervaring met houtbouwprojecten, en zullen hun respectieve visie met ons delen.

Aandachtspunten

  • Basiskennis van bouwfysica en energieprestatieconcepten is vereist. De opleiding focust immers op de toepassing van deze concepten op de houtbouw.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC en Cenergie
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 21 oktober 2022
De kandidaten ontvangen op vrijdag 28 oktober 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Opleiding TOTEM tot

  • Energie

Georganiseerd door TOTEM

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Opleiding TOTEM

Inleiding tot en uitdagingen van de biodiversiteit in verband + Diagnose (BAF+) tot

  • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Ecorce

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Inleiding tot en uitdagingen van de biodiversiteit in verband + Diagnose (BAF+)

Opleiding PLAGE

  • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 50€
Neem deel aan dit event Opleiding PLAGE