Context van de opleidingscyclus

De energierenovatie van een bestaande gevel kan, zeker wanneer het een voorgevel betreft, complex blijken. Hiervoor gelden immers tal van eisen en bepalingen, met name inzake regelgeving en stedenbouwkundige voorschriften, bouwfysica (keuze van bouwtechnieken en hun verenigbaarheid met het bestaande gebouw) esthetiek, enz.

In het kader van deze opleiding zullen we u laten kennismaken met de verschillende technieken voor de isolatie van een gevel (langs de buitenzijde, langs de binnenzijde, of in de spouw) en zullen we de bijbehorende aandachtspunten onder de loep nemen.

Programma

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen gerelateerd aan de optimalisering van een thermische gebouwschil te begrijpen;
 • de gevolgen van een isolatie-interventie voor de fysieke prestaties van een wand te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
 • een gegeven situatie te analyseren, de technische eisen inherent aan de verschillende technieken voor de isolatie van een gevel te identificeren met het oog op het bepalen van uw keuze en het voorzien van de vereiste maatregelen.

Pedagogische aanpak

Op de eerste dag zal de focus liggen op de isolatie langs de buitenzijde en in de spouw. Op de tweede dag komen de aandachtspunten aan bod in verband met isolatie langs de binnenzijde en worden de concepten van beide dagen samengevat aan de hand van een analyse van gevalstudies. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureau).

De opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te concretiseren. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitwisseling van ideeën en de toepassing van de verworven kennis op een concreet geval (studiebureau, architect, …).

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende en actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (EPB-regelgeving, isolatie, thermische bruggen, luchtdichtheid, waterdampdiffusie, ...).
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn. 

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

Deze opleiding wordt twee keer op dezelfde manier gegeven.

Sessie 1 : 23/09/2024 – 30/09/2024  /  sessie 2 : 14/11/2024 – 21/11/2024

Ik schrijf me in voor opleiding van september Ik schrijf me in voor opleiding van september

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving:
Sessie 1 : vrijdag 23 augustus 2024
Sessie 2 : vrijdag 18 oktober 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 30 Augustus 2024 (sessie 1) of 25/10/2024 (sessie 2) per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen