Programma

In het kader van deze opleiding zal het volgende aan bod komen:

 • Rol en functie van de energieverantwoordelijke, zowel binnen als buiten het kader van het reglementaire instrument PLAGE.
 • Energiebeleid en PLAGE-strategie.
 • Beheer van het verbruik, energieboekhouding en -kadaster.
 • Analyse van de gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid, bouwknopen) en maatregelen voor verbetering.
 • Diagnose van de technische installaties (SWW, verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting) en maatregelen voor verbetering.
 • Afstelling van de technische installaties en aandachtspunten met betrekking tot het onderhoud.
 • Financiering en rendabiliteit van de maatregelen voor verbetering van de energie-efficiëntie.

Download het programma (.pdf)

 

Context van de opleidingscyclus

Een openbare instelling of particuliere organisatie die het energieverbruik van haar gebouwen wenst te rationaliseren, moet als eerste stap een persoon aanstellen die met deze opdracht wordt belast, de energieverantwoordelijke. Om deze intentie te concretiseren, wil deze opleiding de energieverantwoordelijke de sleutels aanreiken om de uitdaging globaal te kunnen aangaan en hem de tools in handen te geven om zijn opdracht tot een goed einde te brengen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • een energie-efficiëntiestrategie uit te werken voor uw organisatie: implementeren van een energiebeleid, begrijpen van uw rol als energieverantwoordelijke, invoeren van een energieboekhouding en een energiekadaster, en uitvoeren van een audit van de installaties.
 • de uitdagingen, eisen en mogelijke technieken te identificeren om verschillende keuzes of opties tegen elkaar af te wegen.

Pedagogische aanpak

De presentaties zullen uitgebreid worden geïllustreerd aan de hand van concrete gevallen. Ze worden gegeven door specialisten met praktijkervaring. De opleiding zal, op basis van concrete ervaringen, focussen op de belangrijkste aandachtspunten voor een passende opvolging van gebouwen om de goede werking ervan te verzekeren. Er zal tevens worden nagedacht over de rol en de functie van de energieverantwoordelijke en over de strategieën voor de beheersing van het energieverbruik. Workshops en bezoeken zorgen voor een praktijkgerichte benadering en bevorderen de uitwisseling van ideeën.

Aandachtspunten

 • Regeling vallen en die werk willen maken van een energiebeleid binnen hun organisatie, vormt deze opleiding een inleiding op de essentiële thema's van gebouwenbeheer. 
 • Voor de PLAGE-coördinatoren vormt deze opleiding een aanvulling op de specifieke PLAGE-dag die door Leefmilieu Brussel wordt georganiseerd, toegespitst op het reglementaire instrument PLAGE en het werkprotocol in het kader van de verplichte PLAGE.
 • Deze opleiding is dan ook geen inleiding tot energie, maar een inleiding tot energiebeheer in gebouwen. Deze opleiding vereist voldoende actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (isolatie, compactheid, ontwerp van de openingen, koudebruggen, luchtdichtheid, thermische inertie, …) en van de verschillende technische systemen (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, hernieuwbare energie). De deelnemer wordt geacht vertrouwd te zijn met de theoretische basisconcepten. De opleiding concentreert zich op de aspecten van geïntegreerd beheer van deze verschillende technische aspecten.
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
150€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie