Module: Ecologisch beheer

Ecologisch beheer betekent waar nodig maar ook zo weinig mogelijk onderhouden en zo geleidelijk evolueren naar ecologisch beheer, wat aansluit bij op de natuur gebaseerde oplossingen om zowel het onderhoudswerk te beperken als de biodiversiteit te bevorderen. Ecologisch groenbeheer kan worden toegepast in een tuin, een park of een gemeente.

Na een algemene inleiding over ecologie worden in de opleiding de grote principes en de voornaamste technieken van ecologisch beheer overlopen (bloemenweide, laat maaien, gedifferentieerd grasmaaien, mulchen, bodembedekkers, ecologische begrazing, ...) met de nodige algemene informatie voor de uitvoering ervan. Methodologische instrumenten en denkpistes worden besproken om in tijd en ruimte tot andere werkwijzen te komen.

Doelgroep

‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder

Informatie

  • Theoretische opleiding
  • Opleiding in het Frans
  • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie

Praktische info

Organisatie:
Leefmilieu Brussel in samenwerking met Apis Bruoc Sellas
Datum:
  • >
  • >
Taal :
Frans
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
Gratis
Reservering vereist:
Ja