Programma

Doel van de opleiding is het uitwerken van een stappenplan voor een duurzaam werfbeheer in het kader van bouw- en renovatiewerken:

 • Presentatie van de uitdagingen, het wet- en regelgevingskader en de rol van de verschillende actoren
 • Tools en werkmethodes voor elke fase van het project: programma, eerste ontwerp, voorontwerp, bouwvergunning, uitvoeringsdossier, eigenlijke werf, oplevering van de werken, exploitatie en levenscycluseinde van het gebouw
 • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de circulaire benadering van werven, onder impuls van het GPCE

Download het programma

 

Context van de opleidingscyclus

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar aan terrein. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbare ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: inventarisatie

In het kader van deze opleiding behandelen we zowel wet- en regelgevingsaspecten als duurzame werfstrategieën om de gezondheid van mensen te respecteren en de milieuhinder te beperken. De planning, uitvoering en opvolging van de werf evenals de uitdagingen die daarin een rol spelen, zullen aan de hand van theoretische presentaties en feedback over ervaringen aan bod komen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • te kiezen voor een duurzaam werfbeheer in het kader van uw bouw- en renovatiewerken, in elke fase van het bouwproces
 • de dimensies die een rol spelen in uw projecten te beoordelen en een strategie/balans op te stellen met betrekking tot de milieueffecten van het programma
 • circulair te denken door gebruik te maken van de feedback over ervaringen en de tools m.b.t. dit thema die in het BHG reeds werden gekapitaliseerd.

Pedagogische aanpak

Gedurende de twee dagen is er een afwisseling tussen theoretische benaderingen en feedback van op het terrein, waarbij het logische proces van een bouw-/renovatieproject wordt gevolgd. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring en door verschillende actoren die getuigen over hun ervaringen.

Op dag 2 wordt er in kleine groepjes gewerkt met het oog op een realistische simulatie van de verschillende thema's.

Aandachtspunten

 • Een voorbeeldig realisatieproces is onontbeerlijk om een duurzaam gebouw te creëren. Hiertoe ziet het project toe op de beperking van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, de hinder en het verbruik die aan de werken verbonden zijn. Dit gebeurt door middel van een goede organisatie van de werken en een geheel van maatregelen gericht op de overeenstemming van de fysieke (water, lucht, bodem, fauna en flora) en de sociale omgeving (gebruikers, omwonenden, arbeiders).
 • Op 2 december 2022 wordt er een seminarie over het thema ‘Circulair beheer van de werf: naar een optimalisatie van de stromen’ gegeven. De diverse stromen die aan de werf verbonden zijn, zullen worden voorgesteld aan de hand van feedback over praktijkervaringen. Daarnaast zullen ook innovatieve tools en protocollen aan bod komen. Deze opleiding biedt aanvullend de gelegenheid de door het seminarie aangehaalde aspecten uit te diepen en ze tijdens een praktijkgerichte en participatieve workshop te simuleren.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

 

Ik schrijf me in
 

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 4 november 2022
De kandidaten ontvangen op vrijdag 11 november 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Energie : basisprincipes

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Energie : basisprincipes

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie

Energiebeheer

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Energiebeheer