U bent hier

Onze visie

Net als in elke andere stad is het natuurlijke ecosysteem in Brussel verbonden met het sociale, economische, culturele en politieke systeem. Duurzaam beheer van een stad houdt in dat de economische activiteiten harmonieus samengaan met de culture­le, sociale en ecologische aspecten van het stadsleven. In een stedelijke context zijn ruimten voor consumptie en vernieuwing geconcentreerd. Dit brengt mee dat de op­komst van milieuvriendelijkere gedragingen en consumptiewijzen moet worden gestimu­leerd.

Om dit te bereiken, en zoals het Regeer­akkoord 2014-2019 voorziet, moeten de actoren van ons Stadsgewest – waaronder Leefmilieu Brussel:

  • zich bewust worden van hun rol in de oplossing van de globale milieu-uit­dagingen;
  • hun ecologische voetafdruk verminderen;
  • zich bekommeren om de levenskwali­teit van de bewoners en de dagelijkse of occasionele gebruikers, door de hinder waarmee ze worden geconfron­teerd, te verminderen;
  • de stad opbouwen op basis van de planning van de (onbebouwde) “open ruimten”, die het “samen-leven” en de ontplooiing van de ecosystemen ten goede komen;
  • aandacht besteden aan de ontwikke­ling van vernieuwende economische activiteiten en erop toezien dat de kansen van de circulaire economie worden aangegrepen;
  • de gelijkheid van kansen en het “samen-leven” versterken.

Leefmilieu Brussel is zich bewust deze uit­dagingen en wil deze visie van ontwikke­ling van Brussel dragen en belichamen. Als referentieadministratie inzake milieu en energie willen wij mee de duurzame stad bewerkstelligen:

  • de drijvende kracht zijn van een sterke milieuambitie;
  • “mee” zijn met de uitdagingen op het vlak van economie, samenleving, cultuur en territoriale ontwikkeling;
  • in staat zijn om denkwijzen die soms strijdig kunnen lijken, te verzoenen;
  • dragende partnerschappen ontwikkelen voor de gemeenschap.

Daarnaast wil Leefmilieu Brussel de voor de hand liggende en natuurlijke referentie worden voor alle Brusselaars die vragen hebben over het leefmilieu: wij willen onze diensten verankeren in het dagelijkse leven van onze gebruikers en partners.

Datum van de update: 09/07/2018