U bent hier

Onze waarden

Alle medewerkers·sters van Leefmilieu Brussel delen dezelfde krachtige waarden, die hun werk inspireren. Deze waarden werden geformuleerd tijdens collectief intern overleg en worden vandaag door iedereen nageleefd.

Respect

Respect is een essentiële waarde in al onze interacties, in contact met zowel collega’s als burgers of partners. We willen een kader creëren met ruimte voor een luisterend oor en voor het delen van meningen. Meertaligheid, neutraliteit en integriteit nemen in dat kader een prominente plaats in. In zo’n kader is er plaats voor iedereen en voelt elk individu zich gelijk behandeld. Respect voor anderen hangt samen met respect voor de wetten, procedures, budgetten en deadlines. Dit vergemakkelijkt de contacten tussen mensen. Tot slot spreekt het voor zich dat respect voor het milieu, voor al wat leeft en voor de planeet in het DNA van onze organisatie geschreven zit.

Innovatie

Leefmilieu Brussel straalt durf en ambitie uit. Een constant streven naar ontdekking zorgt er voor, dankzij creativiteit en verbeelding, dat we evoluties kunnen begeleiden en anticiperen, dat we het hoofd kunnen bieden aan veranderingen en zo een gewenste toekomst tegemoet kunnen gaan. We vertrouwen in het bijzonder op een voortdurende aandacht voor de veranderende noden van de samenleving, op een bundeling van expertise en op een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Leefmilieu Brussel wil een lerende organisatie zijn die creativiteit stimuleert, experimenten aanmoedigt en zichzelf steeds in vraag durft te stellen.

Verantwoordelijkheid

Wij willen betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleren, en streven ernaar om onze taken in de samenleving volledig uit te voeren. Onze managementstijl is erop gericht om alle medewerkers·sters autonomie en ruimte voor initiatief te geven, zodat talent komt bovendrijven en alle ruimte krijgt. De individuele verantwoordelijkheden komen bovendien tot uiting in wederzijdse hulp, in samenwerking rond gemeenschappelijke doelen en via gedeelde waarden in het algemene belang van de organisatie. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een rechtvaardige, ambitieuze en solidaire transitie tot stand te brengen in het Brussels Gewest. Samen met onze partners willen we zo groot mogelijke netwerken uitbouwen en aan de hand van collectieve intelligentie zoveel mogelijk burgers samenbrengen rond een gedeelde visie en gemeenschappelijke projecten.

Datum van de update: 06/02/2020