U bent hier

Energie-intensiteit van de industrie

Indicator - Actualisering : november 2021

In 2018 bedroeg de energie-intensiteit van de industriële sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 209.161 kWh per miljoen euro toegevoegde waarde in volume. De aldus berekende energie-intensiteit van de industrie lijkt sinds 2015 licht te zijn toegenomen.

Wat is energie-intensiteit in de industriesector?

De energie-intensiteit van een sector is de verhouding tussen de hoeveelheid door die sector verbruikte energie en een representatieve variabele. Een hogere energie-intensiteit komt dus overeen met:

  • ofwel een hoger energieverbruik voor een zelfde niveau van de in aanmerking genomen variabele,
  • ofwel een beperking van de gebruikte representatieve variabele (daling van de waarde van de noemer in de berekende verhouding, wanneer het energieverbruik -of teller- constant blijft),
  • ofwel een combinatie van beide.

Om de energie-intensiteit van de economische activiteiten te ramen, worden er twee benaderingen gehanteerd: de intensiteit kan berekend worden met het aantal werknemers of de productie  (toegevoegde waarde). Aangezien de industrie gekenmerkt wordt door een sterke mechanisering van het werk, gaat de voorkeur naar de tweede benadering. De energie-intensiteit van de industriële sector wordt zodoende berekend op basis van de gegevens over de toegevoegde waarde in volume. Deze zijn meer representatief voor de geproduceerde hoeveelheden dan de gegevens over de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen, aangezien deze laatste onderhevig zijn aan de inflatie. 

Er werd een belangrijke herziening van de methodologie voor de uitwerking van de Brusselse energiebalans gerealiseerd in 2014. Dat zal een invloed hebben op het resultaat van deze indicator vanaf dat jaar. 

De evolutie van de energie-intensiteit van de industrie

Evolutie van de energie-intensiteit van de industrie (t.o.v. de toegevoegde waarde in volume, uitgedrukt in miljoenen kettingeuro’s) in het Brussels Gewest

Bron : Gewestelijke energiebalansen en BISA, berekeningen van Leefmilieu Brussel
Ter herinnering: het verbruik van de industrie ondergaat geen klimaatcorrectie omdat de afhankelijkheid van dat klimaat als gering of onbestaande wordt beschouwd.

In 2018 bedroeg het gemiddelde energieverbruik van de industriële sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 209.161 kWh per miljoen euros toegevoegde waarde in volume. 

Qua evolutie doorheen de tijd lijkt energie-intensiteit van de industrie  de laatste jaren geleidelijk te stijgen. Deze stijging bedraagt ongeveer 24% tussen 2010 en 2018.

Verklarende factoren

Er zijn verschillende factoren die deze ontwikkeling kunnen verklaren:

  • De recente evolutie van de Brusselse industriële activiteit: zo trad er tussen 2007 en 2013 een daling op van de activiteit (toegevoegde waarde in volume) van bepaalde subsectoren die representatief zijn voor de industriële activiteit in het BHG (het verschil tussen 2008 en 2009 is te wijten aan een methodologische sprong in de berekening van de toegevoegde waarde). Deze daling ligt deels ook aan de oorsprong van de vermindering in energieverbruik. De evolutie van de energie-intensiteit -als verhouding tussen beide variabelen- is dus afhankelijk van de evolutie van deze beide variabelen ;

Evolutie van het energieverbruik, van de toegevoegde waarde in volume en van de energie-intensiteit van de industrie (die eruit voortvloeit) (2005 = 100) in het Brussels Gewest 

Bron : Gewestelijke energiebalansen en BISA, berekeningen van Leefmilieu Brussel

  • een rationalisatie van het energieverbruik (betere energie-efficiëntie van de uitrustingen en industriële processen, groeiende aandacht voor energiebesparende gedragingen (bijvoorbeeld door de stijgende energieprijzen)) 
Datum van de update: 30/11/2021