U bent hier

Bodem

Actualisering : mei 2022


De bodems en het grondwater van het Gewest zijn in de loop der eeuwen sterk verontreinigd. Dit heeft te maken met het industriële verleden van de stad maar ook met het storten van afval, lekkende rioleringen, activiteiten van kmo's (garages, tankstations, drukkerijen, droogkuis, ...) en de huisvesting (gebruik van pesticiden, lekkende tanks, ...) en andere activiteiten risicovol voor de vervuiling van de bodem. Deze vervuiling vormt een potentieel risico voor de menselijke gezondheid en voor de ecosystemen. De rehabilitatie en het hergebruik van verontreinigde terreinen worden evenwel dikwijls afgeremd of belemmerd door de hoge sanerings- of risicobeheerkosten. 
Het beheer van deze problematiek werd geleidelijk ingevoerd op gewestelijk niveau. Dit heeft tot nog toe een concrete vorm aangenomen in onder andere de verwezenlijking van een inventaris van de bodemtoestand, de sanering of het beheer van 922 ha aan verontreinigde terreinen en de invoering van verschillende economische hulpmiddelen ter ondersteuning van de identificatie en behandeling van verontreinigde bodems. De huidige activiteiten worden strikt gereguleerd. 

Datum van de update: 25/05/2022