U bent hier

Afval

Actualisering : juni 2022

Het eerste afvalplan van het Gewest dateert reeds uit de prille beginjaren van Leefmilieu Brussel. Het afvalbeheer bepaalt namelijk mee het netheidsbeeld van de stad en de perceptie van de woonkwaliteit van de eigen omgeving. Bij de afvalproblematiek voelen de meeste inwoners zich betrokken omdat iedereen er op een dagdagelijkse basis aan participeert. Afval betekent niet alleen vervuiling, het vertegenwoordigt ook een enorm verlies aan hulpmiddelen in de vorm van grondstoffen en energie. De hoeveelheid gegenereerd afval kan dus ook gezien worden als een maat voor de efficiëntie waarmee de maatschappij op dat vlak functioneert en voor de duurzaamheid van zijn consumptie-en productiepatroon. 

Er is ook een duidelijke accentverschuiving merkbaar: afval wordt steeds meer gezien als een bron van grondstoffen en inkomsten, en het afvalbeheer als een opportuniteit om lokale jobs te creëren binnen een stedelijke kringloopeconomie. In dit kader lijkt het mechanisme van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dat van toepassing is op bepaalde afvalstromen, een bevoorrecht instrument te zijn om circulaire-economiemodellen in te voeren, voor zover het bedoeld is om deze producenten verantwoordelijk te maken  voor de inzameling en verwerking van afval afkomstig van de producten die ze op de Belgische markt brengen.

Datum van de update: 17/06/2022