U bent hier

Water en aquatisch milieu

Water is een waardevolle hulpbron die moet worden beschermd. De menselijke activiteiten veroorzaken echter veel verontreinigingen die direct (bv. lozingen van afvalwater) of indirect (bv. afvloeiing, atmosferische neerslag) in het oppervlaktewater of grondwater kunnen terechtkomen.  Slechts weinig verontreinigende stoffen worden effectief vastgesteld in het water, ze tasten echter wel de waterkwaliteit aan en vormen een bedreiging voor de bijhorende aquatische ecosystemen.  De Zenne staat het meest onder druk en zijn kwaliteit voldoet nog niet aan alle normen, ondanks een aanzienlijke verbetering bij het verlaten van Brussel sinds de indienststelling van het zuiveringsstation Noord.  De watertafel van de Brusseliaanzanden die o.a. wordt geëxploiteerd voor de drinkwatervoorziening, is besmet met een aantal polluenten.
Een andere belangrijke bekommernis i.v.m. water is de strijd tegen de overstromingen. Door de groeiende verstedelijking wordt Brussel meer en meer door dit fenomeen getroffen.  De kaart van de overstromingsgebieden en de evaluatie van de risico's op overstromingen die in 2013 werd uitgevoerd, zijn waardevolle hulpmiddelen voor het beheer van dit risico. 

Datum van de update: 22/06/2020