U bent hier

Klimaat

Het broeikaseffect is oorspronkelijk een natuurlijk fenomeen. De uitstoot van broeikasgassen die een gevolg zijn van menselijke activiteiten versterken evenwel dit fenomeen en veroorzaken hoogstwaarschijnlijk klimaatveranderingen. 
De impact van de klimaatveranderingen laat zich op vele vlakken voelen en ze liggen aan de basis van een dubbele strategische aanpak: de "verzachting" of vermindering van het energieverbruik en de bijhorende uitstoot van broeikasgassen en de "aanpassing", in het bijzonder van de steden, om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor de gezondheid, de levenskwaliteit, het patrimonium en de infrastructuur te beperken. Deze aspecten zijn des te meer uitgesproken in een stad als Brussel, die gekenmerkt wordt door een stedelijk hitte-eilandeffect ('s nachts).

Datum van de update: 22/06/2020