U bent hier

Geluid

Zoals elke grote stedelijke entiteit staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een grote milieu-uitdaging: de ontwikkeling van de stad en de bijhorende menselijke activiteiten met elkaar verzoenen en daarbij een voldoende levenskwaliteit voor zijn bewoners verzekeren. In dit opzicht moet de geluidshinder die inherent is aan het stadsleven worden onderzocht en zoveel mogelijk verminderd om de impact op de levenskwaliteit en de gezondheid te beperken.  De geluidshinder waarover de Brusselaars het meest klagen bij Leefmilieu Brussel gaat over buurtlawaai en geluidsoverlast veroorzaakt door het transport. De recente veranderingen op dat vlak komen aan bod in deze editie van "de staat van het leefmilieu". Ander onderwerp van bezorgdheid en studie is de geluidshinder waaraan de leerlingen, maar ook de leerkrachten en de rest van het personeel in een schoolomgeving worden blootgesteld. 

Datum van de update: 22/06/2020