U bent hier

Focus : Planning : plannen goedgekeurd tussen 2007 en 2010

Deze webpagina geeft een overzicht van de Brusselse gewestelijke actieplannen op het vlak van milieu- en energiebeleid die tijdens de periode 2007-2009 werden goedgekeurd.
Tenzij anders vermeld, hebben alle plannen betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en werden zij opgesteld door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel). Deze instelling van openbaar nut staat in voor de uitvoering van de gewestelijke bevoegdheden in beide materies. De plannen waarvan de datum in het rood is aangeduid, doorliepen de lange procedure van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu en werden na de openbare raadpleging goedgekeurd door de Regering van Brussel-Hoofdstad.
Uiteraard zal het milieu- en energiebeleid van het Gewest onvermijdelijk ook de weerslag ondervinden van de maatregelen en prioriteiten die andere instanties in deze en aanverwante beleidsdomeinen hebben aangenomen. Deze plannen van derde instanties (zowel gewestelijke als federale) werden elders opgelijst en kan u raadplegen via het tabblad "Aanvullende documentatie".

Luchtkwaliteit

 • Plan naar aanleiding van de PM10-overschrijdingen tijdens 2005 en 2006 – gepubliceerd in december 2007
 • Noodplan voor vervuilingspieken - goedgekeurd op 27 november 2008

Geluidshinder

 • Tweede geluidsplan – goedgekeurd op 2 april 2009

Klimaat en energie

 • Eerste actieplan voor energie-efficiëntie – gepubliceerd in juni 2007
 • Toewijzingsplan 2008-2012 voor emissierechten– goedgekeurd in februari 2008
 • Actieplan duurzame energie – gepubliceerd op 10 februari 2009
 • Brusselse maatregelen die deel uitmaken van het Nationaal klimaatplan 2009-2012 – gepubliceerd in mei 2009
 • Brusselse maatregelen die deel uitmaken van het Nationaal Actieplan voor hernieuwbare energie – gepubliceerd in november 2010
 • Tweede actieplan voor energie-efficiëntie- gepubliceerd in juni 2011

Afval

 • Vierde afvalstoffenplan - goedgekeurd op 11 maart 2010

Water

 • Overstromingsbestrijding – goedgekeurd op 11 december 2008
 • Ontwerp voor het waterbeheerplan – gepubliceerd op 9 december 2010

Gezondheid

 • Acties waaraan ook het BHG deelneemt binnen het Operationeel programma 2009-2013 van het NEHAP (Nationaal actieplan milieu-gezondheid) – goedgekeurd op 8 december 2010
 • Luik BHG in het Nationaal Implementatieplan voor de POP’s – goedgekeurd op 1 februari 2009
Emissierechten: Document dat het mogelijk maakt een aantal verontreinigende stoffen uit te stoten in ruil voor financiële bijdragen. Dat document past in een systeem voor de bestrijding van broeikasgassen, waarbij vergunningen uitgegeven worden voor de uitstoot van een vast quotum van broeikasgassen, die, indien ze niet direct gebruikt worden, verhandeld kunnen worden tussen ondernemingen (en eventueel landen).

 

Datum van de update: 22/06/2020