U bent hier

Focus : Informatie en sensibilisering : project « BatEx »

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor de energie-efficiëntie van gebouwen een beleid ingevoerd van het type "bottom-up". Dit beleid is erop gericht de burgers (uit alle sociale klassen) aan de hand van verschillende acties en stimulansen nauw te betrekken bij de actie voor de vermindering van het energieverbruik. Van al die verschillende acties kunnen de projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen”, gestart in 2007, een zeer interessante balans voorleggen.

Doelstellingen van de projectoproepen "Voorbeeldgebouwen "

Het gaat om projectoproepen voor de bouw of de renovatie van gebouwen die op het einde van de rit hoge energie- en milieuprestaties kunnen voorleggen. Deze gebouwen zijn een toonbeeld van de technische en financiële betrouwbaarheid van de aangewende oplossingen en hebben dus een voorbeeldrol. Het is de bedoeling van dit objectieve programma om de bouwsector aan te moedigen de weg van de duurzame constructie in te slaan.

De projectoproep “Voorbeeldgebouwen” richt zich tot alle bouwheren die bouwen of renoveren in Brussel: particulieren, overheden, parastatale instellingen, privéondernemingen (projectontwikkelaars, ondernemingen, vzw’s, ...). De gebouwen waarop de projectoproep betrekking heeft, moeten gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één van de volgend hoofdbestemmingen hebben: eengezinswoning, collectieve woning, collectieve uitrusting, kantoor, handels- of fabrieksgebouw. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking.

De kandidaturen worden beoordeeld volgens 4 criteria die even zwaar doorwegen: de energie-efficiëntie, de milieu-impact, de rendabiliteit en de reproduceerbaarheid, de architecturale kwaliteit en de zichtbaarheid. De laureaten krijgen een financiële steun van € 100/m², voor het ontwerp en de uitvoering van het voorbeeldgebouw: nl een steun van € 10/m² voor de ontwerper (met minimum € 5000 en maximum € 100.000 per project), en een steun van € 90/m² voor de bouwheer van het project (maximum € 500.000 per project). De laureaten krijgen ook technische steun en de gebouwen en ontwerpers worden in de publieke schijnwerpers geplaatst. In ruil hiervoor gaan zij de verbintenis aan om het verbruik van het gebouw gedurende 5 jaar te monitoren.

Resultaten van de vier projectoproepen "Voorbeeldgebouwen"

Sinds 2007 konden, in het kader van de vier projectoproepen voor “Voorbeeldgebouwen”, 156 projecten worden geselecteerd, of 372.428 m² gebouwen gebouwd of gerenoveerd als voorbeeldgebouw: 9.359 m² eengezinswoningen (3% van de totale oppervlakte van de voorbeeldgebouwen), 110.203 m² collectieve woningen (30%), 150.626 m² kantoren en handelszaken (40%) en 102.240 m² collectieve uitrustingen (27%). De details per projectoproep vindt u hieronder.

Oppervlakten gebouwd of gerenoveerd per sector in het kader van de projectoproep “Voorbeeldgebouwen”
Bron: Leefmilieu Brussel, departement Promotie duurzaam bouwen

Alle bestemmingen bij elkaar genomen, is 158.735 m² hiervan (of 340 gebouwen en meer dan 40% van de oppervlakte van alle voorbeeldgebouwen) gebouwd of gerenoveerd volgens de passiefstandaard. De andere gebouwen voldoen minstens aan de lage-energiestandaard, of zelfs de zeer lage-energiestandaard, afhankelijk van de sector en het type van project (bouw of renovatie). Drie vierde van de projecten produceert ook hernieuwbare energie.
De vier projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen” waren in totaal goed voor 23,4 miljoen euro aan subsidies. De sector van de eengezinswoningen kreeg 4% van de toegekende subsidies voor de uitvoering van 42 projecten. De rest van de subsidies werd op vrijwel gelijke wijze toegekend aan de drie andere sectoren: collectieve huisvesting (32% van de subsidies voor 49 projecten), kantoren/handelszaken/industrie (31% van de subsidies voor 26 projecten) en collectieve uitrustingen (33% van de subsidies voor 39 projecten). Hierna volgt een overzicht van de precieze cijfers voor elk jaar.

Toegekende subsidies per jaar en per sector in het kader van de projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen"
Bron: Leefmilieu Brussel, departement Promotie duurzame gebouwen

De projectoproep voor "Voorbeeldgebouwen" heeft een heuse ommekeer in de bouwsector tot gevolg gehad. Het Brussels Gewest kon hierdoor het voortouw nemen en een ambitieuse wetgeving goedkeuren:

  • Sinds 2010 moeten alle openbare nieuwbouwprojecten minstens voldoen aan de passiefstandaard en alle zware renovatiewerken aan de zeer lage-energiestandaard.
  • Vanaf 2015 zal de passiefnorm van toepassing zijn voor alle nieuwe woningen en moeten alle zware renovaties voldoen aan de zeer lage-energiestandaard.
Datum van de update: 22/06/2020