U bent hier

Socio-economische ontwikkeling

Levensstandaard

In 2009 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 24.339 euros (per aangifte; 12.476 euros per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen.In 2010 is 68% van de 1.089.538 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud, dit percentage komt dus overeen met de personen « op werkleeftijd ». Van deze groep is 66% effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (« actieve bevolking » of « beroepsbevolking ») en bedraagt de werkloosheidsgraad 17,4%.
Volgens Actiris zijn er 106.952 werkzoekenden die geen werk hebben.


 

Economische activiteiten en werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2009 nagenoeg 675.000 banen, dit aantal nam gestadig toe (+ 10%) sinds 1995. Het Gewest wordt gekenmerkt door een dominante tertiaire sector of dienstensector (91.6% in 2009).

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector

Bron : NBB Belgostat, volgens INR

In 2010 telde het Gewest 82.559 bedrijven waarvan 20.659 met personeel. Hiervan waren er 89% met minder dan 20 werknemers en 87% behoorden tot de dienstensector.
De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2010 op tot meer dan 60 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (97%), hiervan zijn de voornaamste de financiële activiteiten en verzekeringen, de administratieve diensten van de openbare sector, de groot- en detailhandel en de herstelling van auto’s.


Brusselse ondernemingen met personeel, in 2010 : uitsplitsing naar bedrijfssecties en in functie van het aantal werknemers

Bron : BISA volgens FOD Economie - ADSEI gekruist met RSZ-BTW

 

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2010

Bron : NBB Belgostat, volgens INR, Uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008.

 

Datum van de update: 20/04/2021