U bent hier

Demografie

Omvang van de bevolking

Na een periode van achteruitgang kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1995 een bevolkingstoename, in 2010 bedraagt het aantal inwoners 1.089.538 inwoners. Dit aantal ligt hoger dan het historisch maximum van 1968 (1.079.181 inwoners). De bevolkingsdichtheid heeft bijgevolg ook een record bereikt (67,5 inwoners/hectare). De bevolking is weliswaar ongelijk verdeeld over het grondgebied : er is een concentratie in de gemeenten van de eerste kroon (Sint-Joost heeft de hoogste bevolkingsdichtheid : 230,6 inw/ha) en een lagere dichtheid in de periferisch gelegen gemeenten (Watermaal-Bosvoorde heeft de laagste bevolkingsdichtheid : 18,8 inw/ha).
 

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980 – 2010)

Bronnen : Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) - Rijksregister (1980-2010), BISA – Wachtregister (1996-2010)

Tijdens de dag neemt de bevolking op het gewestelijk grondgebied aanzienlijk toe:

  • aangezien het Gewest fungeert als een tewerkstellingspool: volgens de Enquête over de Arbeidskrachten (ADSEI) bedroeg het aantal personen dat in 2010 vanuit Vlaanderen of Wallonië in het Gewest kwam werken nagenoeg 372.000 personen, dit aantal nam gestadig toe (+33% tussen 2000 en 2010). Ter vergelijking, het aantal pendelaars dat woonachtig is in het Brussels Gewest maar in Vlaanderen of Wallonië werkt, is vijf keer minder talrijk (bijna 61.000 in 2010), hun aantal neemt echter ook toe (+28% tussen 2000 en 2010).
  • aangezien het Brussels Gewest eveneens een onderwijspool is en gedurende het schooljaar vele leerlingen en studenten aantrekt uit Wallonië, uit Vlaanderen maar ook uit het buitenland. Deze laatsten vertegenwoordigden 16% van de in Brussel gescholariseerde leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in 2009 (BISA, 2010) en ongeveer 40% van de totale schoolbevolking die middelbaar of hoger onderwijs volgde in 2001 (ERM, 2002).

Levensverwachting

De levensverwachting van de Brusselse bevolking bij de geboorte stijgt constant, met een winst van 1,3 jaar voor de vrouwen en 2,7 voor de mannen (ADSEI), over een tijdsspanne van 10 jaar (1999-2009).

Grootte en samenstelling van de gezinnen

De evolutie van het aantal gezinnen weerspiegelt de evolutie van de Brusselse bevolking. In 2009 telt het Gewest 512.125 huishoudens (collectieve gezinnen inbegrepen die echter slechts 0,1% vertegenwoordigen van het totaal aantal gezinnen), dit komt neer op een toename met bijna 9% tussen 2000 en 2009. De gezinnen in het Gewest bestaan gemiddeld uit 2 personen (de collectieve gezinnen niet meegerekend). De helft van deze gezinnen zijn alleenstaanden (1 Brusselaar op 4).

Private huishoudens volgens grootte en collectieve huishoudens in het Brussels Gewest

Bronnen : BISA volgens de gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) –Aantal private huishoudens per grootte en aantal collectieve huishoudens

Bronnen :

  • IBSA, juni 2010, "Impact de l’essor démographique sur la population scolaire en Région de Bruxelles-Capitale", Les cahiers de l'IBSA, n°2, 44 pagina’s
  • ERM, september 2002. "Estimation de l’apport de substances polluantes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale", studie op aanvraag van Leefmilieu Brussel, Résumé, 25 pagina’s.
  • ERM, maart 2002. "Schatting van aanbreng van watervervuilende stoffen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vuilvrachtbalans", studie op aanvraag van Leefmilieu Brussel, Eindrapport, 80 pagina’s.
Datum van de update: 20/04/2021