U bent hier

Groene ruimten en biodiversiteit

Actualisering : januari 2018

De bescherming en ontwikkeling van groene ruimten in de stad dragen in ruime mate bij tot de levenskwaliteit van de stadsbewoners. Naast hun ecologische functie vervullen de stedelijke groene ruimten andere belangrijke functies, in het bijzonder op recreatief, sociaal, landschappelijk of stedenbouwkundig vlak. Deze ruimten staan echter erg onder druk en krijgen niet altijd de nodige bescherming en het gepaste beheer.
Sinds een twintigtal jaar maken de acties die worden ontwikkeld op het vlak van de inrichting of de heraanleg van gewestelijke groene ruimten, deel uit van het algemene kader van het programma van het groene netwerk, een geïntegreerd concept waarin sociaal-recreatieve, milieu- en landschappelijke doelstellingen worden gecombineerd. 
Naast de uitbreiding, in verschillende vormen, en de bescherming van de groene ruimten, onder meer met behulp van juridische middelen, is het ook belangrijk dat men een kwaliteitsvol beheer verzekert dat de biodiversiteit in de stad in stand houdt en bevordert.  Dit antwoordt niet alleen op de bekommernis om de habitats en hun soorten te beschermen, maar ook op een streven om de stedelingen dichter bij de natuur te brengen en hen bewust te maken van de milieuproblematiek.
Daarom worden fauna en flora en de natuurlijke habitats gemonitord en opgevolgd om zo over de vereiste gegevens te beschikken voor het opstellen van een beheerbeleid en -maatregelen inzake biodiversiteit. 

Datum van de update: 22/06/2020