U bent hier

Milieu en gezondheid

Actualisering : januari 2018

Net als overal bestaat er in Brussel een nauwe band tussen het leefmilieu en de gezondheid.  Buitenluchtvervuiling, binnenluchtvervuiling, waterverontreiniging, blootstelling aan geluidsoverlast, beheer van verontreinigde bodems, toegang tot de natuurlijke ruimten, ... De gezondheid en luchtkwaliteit van de Brusselaars zijn verweven met bijna alle thema's die in het kader van het synthese over de staat van het leefmilieu worden behandeld. U krijgt toegang tot deze thema's via de linkerkolom. 
Ter aanvulling van de aspecten die elders worden behandeld, dit hoofdstuk gaat meer specifiek in op twee voorbeelden van de impact van de luchtkwaliteit (met name black carbon) op onze gezondheid en op de impact van het gekozen vervoerstraject of de vervoerswijze, bijvoorbeeld:

In het kader van vorige edities kwamen nog andere thema's aan bod.  Aarzel niet om deze te raadplegen (ook via de linkerkolom).

Met betrekking tot de link tussen leefmilieu en gezondheid bestaan er verschillende interessante documenten die tegelijk met de rapporten over de staat van het leefmilieu werden opgesteld, ter aanvulling van de thema's die daarin werden aangekaart:

Lucht :

Geluid :

Water :

Risicobeheer - elektromagnetische stralingen:

Gezondheid :

Datum van de update: 22/06/2020