U bent hier

De demografische evolutie in het Brussels Gewest

Actualisering : januari 2018

Omvang van de bevolking

Na een periode van achteruitgang kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1996 een bevolkingstoename, in 2016 bedraagt het aantal inwoners 1.187.890 inwoners. Sinds 2013 is nochtans een vertraging merkbaar. De bevolkingsdichtheid bereikt 73,6 inwoners/hectare. De bevolking is weliswaar ongelijk verdeeld over het grondgebied : er is een concentratie in de gemeenten van de eerste kroon (Sint-Joost heeft de hoogste bevolkingsdichtheid : 249 inw/ha) en een lagere dichtheid in de periferisch gelegen gemeenten (Watermaal-Bosvoorde heeft de laagste bevolkingsdichtheid : 19 inw/ha).

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980–2017)

Bronnen : Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium - Rijksregister (1980-2017), BISA – Wachtregister (1996-2015), Federaal Planbureau – bevolkingsprojecties (2017)

Tijdens de dag neemt de bevolking op het gewestelijk grondgebied aanzienlijk toe:

  • aangezien het Gewest fungeert als een tewerkstellingspool: volgens de Enquête over de Arbeidskrachten (Algemene Directie Statistiek) bedroeg het aantal personen dat in 2016 vanuit Vlaanderen of Wallonië in het Gewest kwam werken nagenoeg 348.000 personen, dit aantal daalt slechts in beperkte mate (-6% tussen 2010 en 2016). Ter vergelijking, het aantal pendelaars dat woonachtig is in het Brussels Gewest maar in Vlaanderen of Wallonië werkt, is vijf keer minder talrijk (bijna 71.000 in 2016) maar steeg op significante wijze (+17% tussen 2010 en 2016).
  • aangezien het Brussels Gewest eveneens een onderwijspool is en gedurende het schooljaar vele leerlingen en studenten aantrekt uit Wallonië, uit Vlaanderen maar ook uit het buitenland. Deze laatsten vertegenwoordigden 14% van de in Brussel school lopende leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in 2015-2016 (BISA).

Levensverwachting

De levensverwachting van de Brusselse bevolking bij de geboorte stijgt constant, met een winst van 2,3 jaar voor de vrouwen en 2,0 voor de mannen, over een tijdsspanne van 10 jaar (2006-2016) (BISA op basis van de gegevens van de Algemene Directie Statistiek).

Grootte en samenstelling van de gezinnen

De evolutie van het aantal gezinnen weerspiegelt de evolutie van de Brusselse bevolking. In 2016 telt het Gewest 545.394 private huishoudens (collectieve gezinnen niet inbegrepen; het aantal mensen in dit type huishouden vertegenwoordigt echter minder dan 1% van de totale bevolking), dit komt neer op een toename met bijna 15% tussen 2001 en 2016. De gezinnen in het Gewest bestaan gemiddeld uit 2,1 personen (de collectieve gezinnen niet meegerekend). Bijna de helft van deze gezinnen zijn alleenstaanden (1 Brusselaar op 4).
Sinds 2012 neemt de omvang van de gezinnen toe (BISA, focus nr.13, 2016). Het aandeel van gezinnen van alleenstaanden neemt immers af o.a. door de daling van het aandeel van de + 65-jarigen en dat van de jongeren, die de voorkeur geven aan samenwonen gezien de hoge prijzen van de woningen. Tegelijkertijd nemen de collectieve gezinnen, in het bijzonder de gezinnen van 3 personen en meer, toe.

Aantal private huishoudens volgens grootte in het Brussels Gewest (2001-2016)

Bron: BISA volgens de gegevens van de Algemene Directie Statistiek

Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Studie(s) en rapport(en)