U bent hier

Bodemgebruik en bebouwing in het Brussels Gewest

Actualisering : januari 2018

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten

Volgens de statistieken over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z. ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) in 2015 goed voor 38% van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Begin 2015 bedroeg het aantal woningen 562.996, wat een toename met 7% is over een tijdsspanne van circa 10 jaar.
Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40% volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001 – Algemene Directie Statistiek) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (31% van het gekadastreerde grondgebied in 2015). De satellietbeelden met hoge resolutie van 2008 hebben aangetoond dat het gewestelijk grondgebied voor 54% bedekt was met vegetatie (zie factsheet).

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakte (12.837 ha) (2015)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) en van de Algemene Directie Statistiek (ADSEI)

Over de periode 1994-2014 steeg de totale bebouwde oppervlakte met 10%. De categorieën waar de sterkste stijging werd opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (+49%) en vervolgens in mindere mate de uitrustingen van openbaar nut (+15%) en de gebouwen voor recreatie en sport (+15%) alsook de banken en kantoorgebouwen (+10%).

De verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakken wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18% toegenomen tussen 1993 en 2006. Sinds dan is het bebouwd gekadastreerd oppervlakte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 10 jaar toegenomen met 4,4%.

Karakteristieken van de bebouwing

Terwijl het totale aantal gebouwen een lichte maar constante groei kent (gemiddeld ongeveer 100 gebouwen extra per jaar, voor een totaal van ongeveer 194.400 in 2016), wordt een continue evolutie van de typologie van de gebouwen geobserveerd van 2001 tot 2016. 
Hoewel huizen met twee gevels nog altijd meer dan de helft van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, zien we ook een herverdeling ten voordele van appartementsgebouwen (gemiddeld + 665 gebouwen per jaar voor een totaal van meer dan 34.000 in 2016, omgerekend + 41% tussen 2001 en 2016), ten koste van handelsgebouwen en huizen met twee gevels (respectievelijk gemiddeld - 215 en - 260 gebouwen per jaar ; omgerekend respectievelijk - 16% en - 4% tussen 2001 en 2016 voor elke categorie).
Tegelijk is er een zwakke groei van het aantal huizen met drie of vier gevels (gemiddeld + 24 eenheden per jaar). Ten slotte kent het aantal garages, parkings of overdekte parkeerplaatsen in huizen, appartementsgebouwen en handelsgebouwen een sterke groei (gemiddeld ongeveer + 3200 parkeerplaatsen per jaar, voor ongeveer 270.000 eenheden in totaal in 2016 ; of + 21 % tussen 2001 en 2016).

Evolutie van het type gebouwen (2001-2016)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) – Algemene Directie Statistiek (ADSEI)

Datum van de update: 06/08/2021

Documenten: 

Factsheet(s)

Thema “Grondgebruik en landschappen in Brussel”

Studie(s) en rapport(en)