U bent hier

Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest

Actualisering : januari 2018

Levensstandaard

In 2015 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 27.449 euro per aangifte (13.831 euro per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen.

In 2016 is 67% van de 1.187.890 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud, dit percentage komt overeen met de personen « op werkleeftijd ». Van deze groep is 67% ook effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (« actieve bevolking » of « beroepsbevolking ») en bedraagt de werkloosheidsgraad 17%, wat overeenkomt met 89.375 werkzoekenden.

Economische activiteiten en werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2015 iets meer dan 620.000 banen, dit aantal nam gestadig toe tot 2011 maar in 2012 schijnt zich dit te wijzigen. Het Gewest wordt gekenmerkt door een dominante tertiaire sector of dienstensector (94% in 2015).

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector

Bron: BISA, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

In 2016 telde het Gewest 101.131 bedrijven waarvan 21.945 met personeel (dus minder dan een kwart). Hiervan telden 89% minder dan 20 werknemers en 88%  behoorden tot de dienstensector.

Brusselse ondernemingen in 2016: in functie van het aantal werknemers

Bron: BISA volgens FOD Economie – Algemene directie Statistiek

Brusselse ondernemingen met personeel, in 2016: uitsplitsing volgens sector

Bron: BISA volgens FOD Economie – Algemene directie Statistiek

De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2015 op tot meer dan 66 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (91%), hiervan zijn de voornaamste de financiële activiteiten en verzekeringen, de administratieve diensten van de openbare sector, de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten, en ook de groot- en detailhandel en de herstelling van auto’s.

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2015

Bron : BISA, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

Datum van de update: 22/06/2020