U bent hier

Energieverbruik door de transportsector

Het energieverbruik door de transportsector (openbaar en privaat) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt in 2011 meer dan een vijfde van het Brusselse eindverbruik. Het staat hoofdzakelijk op naam van het personenvervoer langs de weg.
Sinds 2007 wordt een stabilisering (tot zelfs lichte terugval) waargenomen van de afstanden die door de motorvoertuigen worden afgelegd over de weg in het Gewest. 

Context

De mobiliteitsproblemen nemen hand over hand toe. Het vervoer weegt niet alleen zwaar door in de verkeersproblemen, maar ook in de energiebalansen (Gewesten, Federaal, Europees), wat maakt dat een iets gedetailleerdere analyse op zijn plaats is.

Balans van het aan het vervoer gekoppelde energieverbruik

Zo blijkt het energieverbruik voor (openbaar en privaat) vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk toegenomen sinds 1990, en is het goed voor meer dan een vijfde van het Brusselse eindverbruik van energie (5470 GWh, of 26% van het totaal in 2011). Het energieverbruik voor vervoer is op de eerste plaats toe te schrijven aan het vervoer over de weg, van goederen en vooral van personen. In 2011 was het wegvervoer goed voor 94% (5160 GWh) van het totale energieverbruik door de transportsector.

Afgelegde afstanden over de weg en brandstofprijzen

Een vergelijking van de in het Brussels Gewest afgelegde afstanden over de weg met de benzine- en dieselprijzen is eveneens leerzaam.

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegde afstanden in het Brussels Gewest en evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp
Bron : Planbureau, volgens de FOD Mobiliteit en vervoer en STATBEL

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegde afstanden in het Brussels Gewest en evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp

Sinds 2007 kunnen we spreken van een stabilisering (tot zelfs lichte terugval) van de afstanden die door motorvoertuigen worden afgelegd over de weg in het Brussels Gewest, terwijl de benzine- en dieselprijzen begonnen te stijgen in 2003. De evolutie van de brandstofprijzen zou bijgevolg een van de verklarende factoren kunnen zijn voor de stabilisering van de afgelegde voertuig-kilometers.
Ook andere elementen bieden weliswaar een verklaring zoals de verzadiging van het Brussels wegennet, de verbetering van de prestaties van het wagenpark, een rationalisering van de verplaatsingen en de geleidelijke overschakeling van wegvervoer naar andere vervoersmodi: stijging van het gebruik van het openbaar vervoer (die voor eenzelfde afgelegde afstand meer personen vervoeren), fiets, vervoer met de trein of per boot (voor goederen),...
 

Datum van de update: 22/06/2020