U bent hier

Territoriale aspecten

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten

Volgens de statistieken over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z. ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) in 2012 goed voor 37 % van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Begin 2012 bedroeg hun aantal 548.981, wat een toename met 7 % is over een tijdsspanne van circa 10 jaar.

Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40 % volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001 - ADSEI) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (32 % van het gekadastreerde grondgebied in 2012).

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.839 ha) (2012)
Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) en van de ADSEI

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.839 ha) (2012)

Over de periode 1992-2012 steeg de totale bebouwde oppervlakte met 9 %. De categorieën waar de sterkste stijging werden opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (+ 49 %) en vervolgens in mindere mate de banken en kantoorgebouwen (+ 27 %) alsook de uitrustingen van openbaar nut (+ 19 %) en de gebouwen voor recreatie en sport (+ 10 %).

Deze verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakten wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18 % toegenomen tussen 1993 en 2006.

Karakteristieken van de bebouwing

Terwijl het aantal gebouwen lijkt te stagneren (ongeveer 194.150 in 2012), is er over een tijdspanne van 20 jaar, met name tussen 1992 en 2012, wel sprake van een continue evolutie van de typologie, met een erg uitgesproken toename van het aantal appartementsgebouwen (+ 55 %)  in het nadeel van het aantal rijwoningen (- 4 %) – die meer dan de helft van de gebouwen in het Brussels Gewest uitmaken –, handelspanden (- 18 %) en gebouwen met een commerciële en industriële functie (- 19 %). De andere categorieën van gebouwen (halfopen en open bebouwing, gebouwen met een dienstfunctie) vertonen een lichte stijging (van 5 tot 6 %). Het aantal garages, parkings en overdekte parkeerplaatsen blijft aanzienlijk toenemen (+ 32 % tussen 1992 en 2012).

Evolutie van het type gebouwen (1992-2012)
Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) - ADSEI

Evolutie van het type gebouwen (1992-2012)

Bronnen:

  • IGEAT-ULB (S. Vanhuysse, J. Depireux, et E. Wolff), 2006, "Etude de l'évolution de l'imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale", 60 pagina’s.
Datum van de update: 22/06/2020