U bent hier

Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest

Levensstandaard

In 2011 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 25.094 euros (per aangifte; 12.885 euros per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen.

Fiscale inkomens (euros - 2011)
Bron: Statbel (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

Fiscale inkomens (euros - 2011)

In 2012 is 68% van de 1.138.854 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud, dit percentage komt dus overeen met de personen « op werkleeftijd ». Van deze groep is 65% effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (« actieve bevolking » of « beroepsbevolking ») en bedraagt de werkloosheidsgraad 17,5%.
Volgens Actiris zijn er 107.854 werkzoekenden die geen werk hebben (in 2012).

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG
Bron: ADSEI, volgens de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG

Economische activiteiten en werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2011 nagenoeg 690.000 banen, dit aantal nam gestadig toe (+ 5%) sinds 2003. Het Gewest wordt gekenmerkt door een dominante tertiaire sector of dienstensector (92,6% in 2011).

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector
Bron : NBB Belgostat, volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008.

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector

In 2011 telde het Gewest 84.876 bedrijven waarvan 19.542 met personeel (dus ongeveer een kwart). Hiervan waren er 88% met minder dan 20 werknemers en 87% behoorden tot de dienstensector.

Brusselse ondernemingen met personeel, in 2011 : uitsplitsing naar bedrijfssecties en in functie van het aantal werknemers
Bron : BISA volgens FOD Economie - ADSEI gekruist met RSZ-BTW


Brusselse ondernemingen met personeel, in 2011 : uitsplitsing naar bedrijfssecties en in functie van het aantal werknemersBrusselse ondernemingen met personeel, in 2011 : uitsplitsing naar bedrijfssecties

De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2011 op tot meer dan 60 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (90%), hiervan zijn de voornaamste de financiële activiteiten en verzekeringen, de administratieve diensten van de openbare sector, de groot- en detailhandel en de herstelling van auto’s.

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2011
Bron : NBB Belgostat, volgens INR. Uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008.

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2011

Datum van de update: 22/06/2020