U bent hier

Milieu en gezondheid

Ter garantie van een kwaliteitsvol milieu dat bijdraagt tot een "leefbare stad", waakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens over de gezondheid en de levenskwaliteit in samenhang met het leefmilieu. Om gelijke tred te houden met de evolutie van de omgevingsperceptie en van de houding tegenover het leefmilieu, komen ook onderwerpen aan bod zoals de elektromagnetische straling, de meervoudige blootstelling aan polluenten binnen en buiten de woning of nog de toegankelijkheid van de groene ruimten.

Het thema "Leefmilieu en gezondheid" van de synthese 2007-2008 (.pdf) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Blootstelling aan elektromagnetische velden
  • Impact van de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen
  • Binnenluchtverontreiniging in de Brusselse kinderdagverblijven
  • Meervoudige blootstelling aan vluchtige organische stoffen

De pagina "Toegankelijkheid van de groene ruimten" vindt u onder het thema "Groene ruimten" van deze synthese.

Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Rapporten Leefmilieu Brussel

Niet-downloadbaar:

  • LEEFMILIEU BRUSSEL, 2009. "Etude pilote de la Pollution Intérieure dans les milieux d’accueil de la petite enfance en Région de Bruxelles-Capitale 2006-2008", 99pp. (intern rapport)
  • VANDERSTRAETEN, J., 2009. Champs et ondes GSM et santé: revue actualisée de la littérature. Revue Médicale de Bruxelles, 30: 416-424.

Factsheets

Andere rapporten en studies

Wetgeving: 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (B.S. 7.06.2007). Uitleg en lijst van de chemische agentia.