U bent hier

Water en aquatisch milieu

Een steeds groter aantal parameters voor de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater is tegenwoordig in overeenstemming met de door Europa opgelegde doelstellingen. Voor het grondwater werd een meetnet opgezet voor het opvolgen van de kwalitatieve en kwantitatieve toestand.

Het thema « Water en aquatisch milieu » van de synthese 2007-2008 (.pdf) behandelt de volgende onderwerpen :

  • Consumptie van leidingwater
  • Fysisch-chemische kwaliteit van de wateren van de Zenne
  • Ecologische kwaliteit van de waterlopen en vijvers
  • Kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de grondwateren
Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Niet-downloadbaar:

  • LEEFMILIEU BRUSSEL, 2009. Rapport technique « Analyse économique 2005 – 2006 de l’utilisation de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale pour les services publics de production et distribution d’eau potable et de collecte et épuration des eaux usées et estimation de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour 2007 ». (Intern rapport)
  • VIVAQUA, diverse jaren. « Jaarlijks activiteitsverslag ».