U bent hier

Lucht

In de laatste jaren, soms zelfs decennia, is de luchtkwaliteit voor sommige luchtvervuilende stoffen gevoelig verbeterd. Voor andere vervuilers zoals stikstofdioxide, ozon en fijne deeltjes, liggen de concentraties nog dichtbij de Europese opgelegde grenswaarden, of worden deze laatste zelfs overschreden.
Voor de emissies van ozonprecursoren, zoals stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen, tracht het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ambitieuze engagementen na te leven.
Het thema "Lucht" van de synthese 2007-2008 (.pdf) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Concentratie van fijne deeltjes in de lucht
  • Concentratie van troposferische ozon
  • Concentratie van stikstofdioxide in de lucht
  • Emissies van stikstofoxiden in de lucht
  • Emissies van vluchtige organische stoffen in de lucht
 
Datum van de update: 22/06/2020