U bent hier

Overheid

De pagina « Overheid » van de synthese 2007-2008 (.pdf) geeft een stand van zaken in september 2009 van de zogenaamde PLAGE demonstratieprojecten. Het acroniem PLAGE verwijst naar « Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie ».

 

Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Door Leefmilieu Brussel

Niet downloadbare documenten

  • Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, « Resolutie houdende het gewestelijk beleid inzake rationeel energiegebruik (REG) in de openbare sector », aangenomen op 7 juni 2002.
  • Diverse oproepen tot het indienen van PLAGE-voorstellen en de rapportering vanwege de 7 gemeenten in het kader van hun PLAGE-overeenkomst 2006-2009 met het Brussels Gewest (rapporten 2008, interne documenten, enkel in het Frans).