U bent hier

Milieu-Atlas

De atlas is een verzameling van interactieve kaarten die de toestand van de staat van het leefmilieu in Brussel illustreren. De atlas kadert in de Brusselse ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie. Deze is de omzetting van de Europese "INSPIRE"-richtlijn (2007/2/EC). INSPIRE staat voor "INfrastructure for Spatial InfoRmation in Europe".

Om toegang te krijgen tot de atlas klik je op één van de thema’s hieronder.

Om de legende te zien, klik je op het pictogram “Legende” (Icône légende) in de rechterbovenhoek van de kaart. Om de gewenste gegevens weer te geven, klik je op het pictogram onder “Gegevens en onderzoek” (Icône Tableau) en vink je het oog (Picto oeil) aan/uit in de lijst die verschijnt.

Alle kaarten van de milieu-atlas worden geanalyseerd in de publicaties van de staat van het leefmilieu. U vindt er een verduidelijking van de context en aanduidingen voor het lezen en interpreteren van de kaart. Voor de indicatoren worden de methode en de verschillende werkhypotheses beschreven in een methodologische fiche. Klik op het pictogram “Kaartinformatie” (Picto information) en ga naar de rubriek “Links” om toegang te krijgen!

Voor een groot aantal kaarten kan u de gegevens downloaden via de web service van Leefmilieu Brussel. Het (her)gebruik is vrij onder voorbehoud van vermelding van de bron “Bruxelles Environnement/Leefmilieu Brussel” (licentie CC-By).

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in extra geografische informatie :

Datum van de update: 03/11/2021