U bent hier

Methodologie

Waarom zo'n stand van zaken ?

Het doel van "Het leefmilieu: een stand van zaken" is om u de beschikbare informatie te geven over de toestand en de evolutie van het milieu in Brussel. Dit deel van de site wordt ook gevoed door de regionale Staat van de Milieurapporten.
Dit is relatief gedetailleerde en soms technische informatie. Een ludiekere en synthetische versie  is ook beschikbaar.

Hoe gaan we te werk ?

De informatie die hier wordt aangeboden wordt voortdurend bijgewerkt of aangevuld, afhankelijk van de beschikbare informatie.
De informatie is ingedeeld in 11 hoofdstukken die elk een verschillend thema behandelen.  Het werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen het team verantwoordelijk voor de redactie van het rapport en deskundigen van voornamelijk Leefmilieu Brussel.

Deze 11 hoofdstukken zijn

 • Een overzicht van de brusselse context,
 • 9 milieuthema's: lucht, klimaat, energie, geluid, groene ruimten en biodiversiteit, water en aquatisch milieu, afval, bodem, en milieu en gezondheid
 • En een meer transversaal hoofdstuk met betrekking tot het leefmilieu voor een duurzame stad.

Deze stand van zaken bevat synthetische fiches die elk een specifiek milieu-onderwerp behandelen en dit op 2 verschillende wijzen : 

 • Een indicator refereert naar terugkerende gegevens. De selectie ervan geschiedt, zoveel mogelijk, op basis van verschillende criteria en na overleg met thematische experten :

 

Criteria 1/3: Algemene pertinentie en analytische degelijkheid:

Is de indicator:

 • Representatief voor verstoringen die iets zeggen over de toestand van het leefmilieu en relevant voor het Gewest (dit wil zeggen aangepast aan de problematiek en de schaal van een stad en afgestemd op de gewestelijke bevoegdheden)?
 • Dynamisch (dit wil zeggen gevoelig aan wijzigingen die zich voordoen in het domein dat door de indicator wordt gekarakteriseerd)?
 • Degelijk vanuit wetenschappelijk oogpunt en meetbaar?
 • Vergelijkbaar met de indicatoren die gehanteerd worden in de anderen Belgische Gewesten en internationaal?

Criteria 2/3: Beschikbaarheid & kwaliteit van de gegevens:

Zijn de noodzakelijke gegevens:

 • Voorhanden zijnde gegevens die continu en geregeld worden geactualiseerd?
 • Robuuste gegevens?
 • Gegevens die toegankelijk zijn aan een redelijke prijs (afgewogen tegen het voordeel dat zij opleveren)?

Criteria 3/3: Begrijpelijkheid en  communicatiepotentieel

 • Is de indicator gemakkelijk te interpreteren (duidelijk, niet dubbelzinnig) en samenvattend?
 • Is de resultaat van de indicator vergelijkbaar met een referentiewaarde (kwantitatieve doelstelling, richtwaarde, streefwaarde, grenswaarde of bestaande norm, kritische grens, andere steden of regio’s, enzovoort)?

De analyse van de indicatoren gaat gepaard met methodologische fiches waarin onder andere de berekeningsmethode en de gebruikte gegevensbronnen worden beschreven, evenals excel-bestanden om de gegevens te downloaden die nodig zijn om deze indicatoren te berekenen.

 • Een focus behandelt een nieuw of belangrijk onderwerp dat geïllustreerd wordt aan de hand van eenmalige gegevens (d.w.z. gegevens van specifieke studies die niet zullen geactualiseerd worden).

Bij elk thema wordt bijkomende informatie gegeven in de rubriek “Documenten” :

 • Factsheets 
 • Rapporten en studies over het thema
 • Plannen en programma’s
Datum van de update: 20/05/2021