U bent hier

Catalogus van geologische en hydrogeologische gegevens (vector)

 

 

 

 

 

 

 

Geologie

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Tophoogtes van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) (m_TAW) vector, isolijnen 2.5 m Geodata - Geodata

Geologie

WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_top

Cartografische gegevens
Diktes van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) (m) vector, isolijnen 2.5 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_thickness

Cartografische gegevens
Omvang van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) vector, polygonen Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

Cartografische gegevens
Geologische kaart van de Brussels gewest vector, polygonen Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_map

Cartografische gegevens

Hydrogeologie

Hydrogeologische Eenheden (HE/BHG)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Omvang van de hydrogeologische eenheden (HE/BHG) vector, polygonen Geodata - Geodata Hydrogeologische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HE/BHG)
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

Cartografische gegevens

Grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Extensions des masses d'eau souterraine (DCE) vecteur, polygones Geodata - Geodata Grondwater-lichamen (Kaderrichtlijn Water)
WFS (Web Feature Service)

water

_groundwaterbody

Cartografische gegevens

Monitoring van het grondwater (piezometrie)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging/karakteristieken van de stations (kwantitatieve monitoring) vector, punten Geodata - Geodata Monitoring van het groundwater (piezometrie)
WFS (Web Feature Service)

water

_monitoring

_groundwater

_level

Cartografische gegevens
Piëzometrische grafieken (kwantitatieve monitoring) time series Geodata - Geodata 

Monitoring van het grondwater (kwaliteit)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging/karakteristieken van de stations (kwalitatieve monitoring) vector, punten Geodata - Geodata Monitoring van het groundwater (kwaliteit)
WFS (Web Feature Service)

water

_monitoring

_groundwater

_quality

Cartografische gegevens
Kwaliteitsgegevens (kwalitatieve monitoring) time series Geodata - Geodata 

Grondwaterwinningen

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging en karakteristieken van permanente en tijdelijke winningen  vector, punten Geodata - Geodata Grondwater-winningen
WFS (Web Feature Service)

water

_groundwater

_abstraction

Cartografische gegevens
Beschermingsgebied (drinkwater) vector, polygonen  Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_water

Cartografische gegevens
Afwateringsgalerij (drinkwater) vector, isolijnen WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_galerie

Cartografische gegevens
Waterputten (drinkwater) vector, punten WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_wells

Cartografische gegevens

Piëzometrische kaarten (freatisch systeem) 

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Piëzometrische kaarten van het freatische systeem van Brussel (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata Brussels Phreatic System Model (BPSM)
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_piezo

Cartografische gegevens
Freatische grondwaterstanden (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_phreatic

_head

Cartografische gegevens
Freatische grondwaterdiepten (m) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_phreatic

_depth

Cartografische gegevens

Piëzometrische kaarten (afgesloten systeem)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Piëzometrische kaart van de hydrogeologische eenheid HE/BHG_08a Landeniaan zand aquifer (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata Hydrogeologische model van de Landeniaanzanden (Hydroland)
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_piezo

Cartografische gegevens

Geothermie

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging en karakteristieken van de gesloten geothermische systemen (BTES) vector, punten Geodata (te definiëren) (te definiëren)  Geothermie
WFS (Web Feature Service) (te definiëren) Cartografische gegevens
Ligging en karakteristieken van de open geothermische systemen (ATES) vector, punten Geodata (te definiëren) (te definiëren)
WFS (Web Feature Service) (te definiëren) Cartografische gegevens
Datum van de update: 11/06/2020