U bent hier

De energiebalans van het Gewest

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een energiebalans op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Deze verstrekt alle gegevens met betrekking tot de energie voor het ganse gewestelijke grondgebied.

Het principe van een balans is dat van een boekhoudkundige balans : het brengt de hoeveelheden beschikbare energie (lokale producties en import), eventueel na transformatie in elektriciteit en/of in warmte, in balans met de hoeveelheden finale energie verbruikt door de verschillende sectoren.

 

De energiebalans is in vele opzichten belangrijk want :

  • ze voedt de berekening van de gewestelijke inventaris van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen ;
  • ze maakt het mogelijk om de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren ;
  • ze maakt het mogelijk om aan de Europese en internationale rapporteringsvereisten te voldoen.

De gebouwen, eerste energieverbruikers in het BHG

In 2017 was de voornaamste energieverbruikende sector in Brussel, de huisvesting die bijna 38 % van het eindverbruik ` in het BHG vertegenwoordigt, onmiddellijk gevolgd door de tertiaire sector (35 %) een het transport (22 %).

Het grootste deel van het energieverbruik gebeurt in residentiële en tertiaire gebouwen : het is dus in die sectoren dat maatregelen met betrekking tot het rationeel gebruik van energie prioritair moeten toegepast worden.

Voor wat betreft de tertiaire gebouwen, zijn specifieke acties ontwikkeld voor :

  • overheidsinstanties en beheerders van grote openbare gebouwenparken in het Gewest, zoals de projecten NRClick en Solarclick ;
  • beheerders van grote gebouwen of private gebouwenparken, zoals het PLAGE-programma.

Andere acties, zoals de acties opgenomen in de EPB-wetgeving, hebben als doel het meer efficiënt maken van ofwel het omhulsel van het gebouw, ofwel de technische installaties ervan, zoals de verwarming, de ventilatie en de airconditioning.

Een energieafhankelijk Gewest

Als stadgewest is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg afhankelijk voor haar energievoorziening : meer dan 90 % van het eindverbruik ervan komt van buiten het Gewest.
De belangrijkste energiebron in het BHG in termen van eindverbruik is aardgas, die 43 % vertegenwoordigt van het finaal energieverbruik in 2017. Deze is gevolgd door elektriciteit (27 %), brandstof (20 %) en stookolie ( 6 %).

Sinds een tiental jaar stijgt het energieproduktie afkomstig van hernieuwbare bronnen, maar deze blijft beperkt omwille van het klein potentieel in een stadscontext (moeilijke geothermie, onmogelijke waterkracht) en de nabijheid van de luchthaven (uitsluitingszone voor de installatie van windturbines). De lokale netto-productie vanuit hernieuwbare bronnen in 2017 bedraagt 169 GWh elektriciteit en 90 GWh warmte.

Datum van de update: 01/09/2020