BELEXPO: de stad van morgen staat centraal in de eerste permanente tentoonstelling voor de sensibilisering rond het leefmilieu

30/05/2018

De BELEXPO heeft vandaag, woensdag 30 mei 2018, de deuren geopend in de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel. Deze in Europa unieke permanente tentoonstelling die als een interactieve tentoonstelling ontworpen is, biedt jongeren de kans om nieuwe levensgewoonten uit te proberen: zich gemakkelijker verplaatsen, beter eten, energiezuiniger wonen, projecten voor de school of wijk bedenken ...

De BELEXPO maakt zich op om zijn eerste bezoekers te verwelkomen op de Thurn & Taxis-site in Brussel. De benedenverdieping van de Brusselse overheidsadministratie stelt zich nog een beetje meer open voor het publiek: de BELEXPO is een nieuwe ruimte die zich prioritair richt op kinderen van 10 tot 14 jaar en is een unieke tentoonstelling in Europa.

Via een interactief en zeer ludiek parcours worden de bezoekers uitgenodigd om nieuwe levensgewoonten te bedenken voor de stad van morgen. Een fietstocht naar de toekomst, groenten kweken, kennismaken met groene beroepen, een huis ecologischer maken, samenwerken voor een school- of wijkproject, ... het zijn maar enkele van de opdrachten die de bezoekers zullen kunnen uitvoeren.

De BELEXPO: een ludiek en pedagogisch avontuur

Het bezoek aan de BELEXPO is als een interactief parcours in 10 thematische wijken ontworpen. Dankzij een armband kan de jonge bezoeker opdrachten uitvoeren en kan hij/zij actie ondernemen om het leven in de stad te verbeteren. Het doel is uiteraard om de bezoeker te motiveren om deze acties vervolgens op school of thuis voort te zetten.

Een sleutelproject voor de Brusselse administratie Leefmilieu Brussel: “Met de klas of met het gezin kunnen de kinderen hun bezoek voortzetten op het internet en aanvullende informatie en ideeën om actie te ondernemen voor een betere stad vinden. We willen deze ludieke en interactieve tentoonstelling centraal plaatsen in de acties rond milieueducatie en in het bijzonder:

  • de projectoproepen (methodologische begeleiding en financiële ondersteuning van de scholen);
  • de cycli van animatieactiviteiten;
  • het internationale label Eco-schools;
  • leermiddelen die gratis ter beschikking worden gesteld;
  • opleidingen, ontmoetingen en bezoeken van schoolprojecten die de uitwisseling van ervaringen bevorderen in het Bubble-netwerk dat honderden actoren verenigt".

Praktische info

Oppervlakte: 750 m²
De tentoonstelling zal open zijn van dinsdag tot zondag, ook tijdens de schoolvakanties.
De tarieven zijn toegankelijk voor iedereen: 6 euro voor jongeren onder de 25 jaar die de tentoonstelling individueel bezoeken, 4 euro voor groepen
Het bezoek is ook gratis op vertoon van de perskaart en voor alle leerkrachten.
 
Info en reserveringen op de website: www.belexpo.brussels/nl 

Maak kennis met een making off-video van de tentoonstelling via de VIMEO-account van Leefmilieu Brussel 

Datum van de update: 15/05/2019