U bent hier

De Energiepremies 2020 verandering vanaf 1 september 2020!

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een economisch herstelplan op te stellen ter ondersteuning van de zwaar getroffen bouwsector. Het doel is eveneens om investeringen in de energie-renovatie te bevorderen om de klimaatuitdaging aan te pakken. Op 10/09/2020, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gestemd voor het creëren van een Energiepremiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021. Deze nieuwe bonus verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020. Hieronder kunt u de voorwaarden terugvinden

De premies waarop dit betrekking heeft, zijn:

  Met een gedateerde saldofactuur vanaf 01.09.2020
 • A1 - Energieaudit
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • B1 - Dakisolatie
 • B2 - Muurisolatie
 • B3 - Vloerisolatie
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • Verhoging met 50% van het bedrag van de bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal voor alle aanvragers
 • B4 - superisolerende beglazing
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
Bonus voor het uitvoeren van meerdere werken

Indien er meer dan drie soorten van werken worden uitgevoerd (buiten premies A1, C3 en C8), wordt het premiebedrag verhoogd:

 • met 10% voor de aanvragers in categorieën A en B;
 • en met 20% voor de aanvragers in categorie C.

Voorbeeld:

De werken in mijn woning zijn afgerond en ik beschik over een saldofactuur die op 22 september 2020 door mijn aannemer werd afgeleverd. Gezien de inkomsten van mijn huishouden bevind ik mij in categorie C. Ik kom dus in aanmerking voor de energiepremiebonus.

De uitgevoerde werken hebben betrekking op premies B1-B3-B5 en C1.

 

Bedrag met factuur

≥ 01.09.2020

Bedrag met factuur

< 01.09.2020

B1

Geïsoleerde oppervlakte: 70 m²

Natuurlijk isolatiemateriaal

Details van de berekening:

 • 70 m² x € 40 = € 2.800 x 1,25 = € 3.500
 • 70 m² x € 10 = € 700 x 1,5 = € 1.050
Totaal B1 = 4.550 €

Détail du calcul :

 • 70 m² x 40 € =€ 2.800 
 • 70 m² x 10 € =€ 700
Totaal B1 = 3.500 €

B3

Geïsoleerde oppervlakte: 60 m²

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800 x 25% = € 2.250
Totaal B3 = € 2.250

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800
Totaal B3 = € 1.800

B5

Gecentraliseerd systeem C

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

C1

1 verwarmingsketel 27 kW

Bonus buizen van 5 m

Details van de berekening:

 • € 1.800 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 2.150

Details van de berekening:

 • € 1.800 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 2.150
Bonus meerdere werken

20% extra op het totale toegekende bedrag per premie:

 • (4.550 + 2.250 + 1.750 + 2.150) x 0,2 = € 2.020
Totaal bonus: € 2.020
 
TOTAAL ontvangen premies € 12.120 € 8.600

Opgelet: de premieaanvragen die zijn vergezeld van een saldofactuur die dateert van vóór 1 september 2020, vallen niet onder deze wijzigingen en zullen worden behandeld volgens de financiële voorwaarden van de energiepremies 2020 die op 19 december 2019 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn goedgekeurd. De technische gids van elke energiepremie stelt op nauwkeurige wijze het bedrag vast dat voor elke inkomenscategorie wordt toegekend in functie van de datum van de saldofactuur.

Voor meer informatie kunt u de nieuwe samenvattende tabel van de energiepremies 2020 (.pdf) raadplegen.

Voor welke werken ?

Energiepremies worden toegekend voor diverse studies, renovatie- en bouwwerkzaamheden. Elke huurder of eigenaar van een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er recht op, op voorwaarde dat de jaarlijkse begroting van het Gewest niet is uitgeput.

De Energiepremies zijn een belangrijke steun in de rug. Ze hebben een ecologische, maar ook een sociale roeping, omdat u een hogere premie ontvangt als uw inkomen laag is of als u uw woning huurt. De premie is ook hoger voor mede-eigenaars, gastgemeenschappen, scholen, sportcentra en beschutte werkplaatsen.

 

Isolatie

In een degelijk geïsoleerde woning moet de verwarming in de winter niet op de hoogste stand.

 

Warmte

De kosten van verwarming en warme water wegen het zwaarst door in de energiefactuur.

 

Audit

Een energieaudit kan u helpen de zwakke en sterke punten op te sporen.

Praktische info

 

Categorie

Wat is mijn categorie van aanvragers?

 

Indienen

Hoe dien ik een premieaanvraag in?

 

Volgen

Hoe volg ik de behandeling van mijn dossier?

Belangrijk:

 • Neem vooraf kennis van de algemene voorwaarden en de technische voorwaarden.
 • Het bedrag van de premies varieert volgens de categorie van de aanvrager (A, B ou C).
 • De aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.
 • Geniet van gratis advies en hulp bij het invullen van uw formulieren :
Datum van de update: 11/09/2020