Uitgaan, een glaasje drinken, zich amuseren, ook dat is Brussel! (professionnels)

14/08/2015

Het is volop zomer en iedereen wil ervan profiteren om een glaasje te drinken of een hapje te eten op een terras. Dat maakt deel uit van het stadsleven, maar we moeten rekening houden met buurtbewoners die nood hebben aan rust. Deze zomer doen we dus ons best om Gentlemen Nachtraven te zijn!

De diverse activiteiten i.v.m. ontspanning en horeca brengen dikwijls geluidshinder met zich mee. Er zijn vaak klachten over geluidsoverlast door horecazaken (zoals bars, restaurants, concertzalen), veroorzaakt door de nachtelijke activiteit rond die zaken.

Hoe kunnen we de behoeften en verzuchtingen van de horecasector en de buurtbewoners op elkaar afstemmen?

In Brussel luidt het devies dan ook: “Glaasje gedronken? Laat de buren asjeblieft ronken!” 

Elk op onze beurt zijn we uitgaander of slaper; dus als we gaan feesten, moeten we rekening houden met de slapers en Gentlemen Nachtraven zijn!

Sinds 2013 wil Leefmilieu Brussel de schijnwerpers richten op de behoefte aan rust voor de omwonenden van zones waar de horeca sterk vertegenwoordigd is en dat door het verspreiden van affiches en het organiseren van sensibiliseringsacties op het terrein. Deze zomer hoort u onze boodschappen op uw favoriete radiozender.

Verenigingen, gemeentes en de horecasector worden uitgenodigd om de communicatiemiddelen van deze campagne te gebruiken.

 

Datum van de update: 10/01/2022