U bent hier

News

 • 04/10/2019

  Conferenties Dierenwelzijn in de gemeenten

  Van 5 oktober tot 12 december a.s. zullen een reeks lezingen doorgaan met betrekking tot het dierenwelzijn, georganiseerd in de verschillende gemeenten van het Gewest.
 • 29/05/2019

  Informatie voor het offerfeest 2019

  Het volgende offerfeest zal plaatsvinden rond 11 augustus 2019, hieronder kan u de geldende regels terugvinden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 02/05/2019

  18 tot 25 mei – Neem deel aan de Brusselse Week van de hond

  U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft een hond ? U bent niet alleen ! Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zo’n 105.000 honden. De hond is niet enkel onze beste vriend, maar bekleedt ook een aparte positie in de stedelijke ruimte.

 • 29/03/2019

  Milieu-inbreuken: een geactualiseerde gids om u beter te informeren

  Naast het Vademecum van de milieu-inbreuken bestemd voor de professionelen, publiceert Leefmilieu Brussel vandaag op haar website de Gids milieu-inbreuken bestemd voor het grote publiek. Deze gids is bijgewerkt naar aanleiding van de laatste wijzigingen in de wetgeving.
 • 16/01/2019

  Inhuldiging van een nieuwe “vrije hondenzone” in Molenbeek

  De nieuwe « vrije hondenzone » in het Albertpark in Sint-Jans-Molenbeek zal op donderdag 24 januari om 15 uur officieel worden ingehuldigd . Alle buurtbewoners zijn welkom !
 • 21/12/2018

  Het rijksregisternummer in DogID vanaf 1 januari 2019

  Praktische info voor de dierenartsen: vanaf 1 januari 2019 zal ook bij de registratie van honden het rijksregisternummer (RRN) van de verantwoordelijke bijgehouden worden, zoals dat nu al gebeurt voor katten.
 • 05/11/2018

  Verbod op kermispony’s vanaf 2019

  Vanaf 1 januari 2019 is het verboden om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony’s en paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken (Art.

 • 05/10/2018

  28 november 2018 : studiedag rond het dierenwelzijn

  U bent actief in één van de politiezones of één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Afspraak op 28 november.
 • 05/10/2018

  20 november 2018 : lezing over het dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  U dient jaarlijkse statistieken te verschaffen in verband met het gebruik van proefdieren? Afspraak op 20 november 2018.
 • 08/08/2018

  Informatie voor het offerfeest 2018

  Het volgende offerfeest zal plaatsvinden rond 21 augustus 2018, hier kan u de geldende regels terugvinden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 23/03/2018

  Thuisslachten voortaan verboden in Brussel

  Het slachten voor privéconsumptie van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild buiten een slachthuis, is voortaan verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 23/03/2018

  Nieuws voor de vervoerders van landbouwhuisdieren

  Sinds 1 januari 2018 is het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel de instantie die vergunningen aflevert voor het commerciële transport van alle dieren.
 • 11/01/2018

  Sterilisatie van huiskatten verplicht in 2018

  Vanaf 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Katten die reeds voor 1 januari 2018 geboren werden, dienen gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018.
 • 13/12/2017

  Sterilisatie van katten verplicht in 2018

  Vanaf 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Indien u reeds in bezit bent van een kat die geboren is voor 1 januari 2018, dient deze gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018.
 • 10/11/2017

  Dierenartsen: identificatie van katten wordt verplicht, registreer ze in CatID!

  Vanaf 1 november 2017 is identificatie en registratie van alle katten voor de leeftijd van 12 weken verplicht, voor alle katten die na deze datum geboren zijn. Ze moeten vanaf dan ook geregistreerd worden in de centrale Belgische databank CatID.
 • 31/10/2017

  Heeft u een kat ? Dan moet die worden geïdentificeerd en geregistreerd!

  Voortaan, vanaf 1 november 2017, moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw kat worden geïdentificeerd en geregistreerd vooraleer zij de leeftijd van 12 weken heeft bereikt. Dankzij deze maatregel kunnen weggelopen katten makkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat wanneer ze in een asiel terechtkomen door plaatsgebrek zouden moeten worden geëuthanaseerd. Om de strijd aan te binden met de problematische verspreiding van katten moeten alle katten ook worden gesteriliseerd vanaf 2018.
 • 26/09/2017

  Studiedag over het dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Proefdieren, leg dat maar eens uit! ?"

  De studiedag van 8 november 2017 zal de gelegenheid zijn om het gebruik van proefdieren in laboratoria in Brussel te evalueren, en alternatieve methodes te bespreken. De dag zal eindigen met een debat over de toekomstperspectieven op dit vlak.
 • 04/08/2017

  Informatie voor het offerfeest 2017

  In het kader van het offerfeest, een belangrijk feest voor de moslimgemeenschap dat dit jaar zal plaatsvinden rond 1 september 2017, zullen er nieuwe regels van toepassing zijn in het Brusselse gewest.
 • 03/07/2017

  Een huisdier is een extra gezinslid. Bezint eer je je bindt !

  Een huisdier zorgt altijd voor heel wat plezier en geluk in een gezin, maar het moet ook worden verzorgd, uitgelaten, gevoed en dat heeft allemaal een kostprijs. 

 • 03/07/2017

  Hoe kan u uw dieren beschermen bij hitte?

  De zomer is terug in het land en bijgevolg ook de hitte!
 • 14/06/2017

  Vogelgriep: verkoop van vogels op markten verboden

  Op 13 juni 2017 zijn 2 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij vogels van hobbyhouders in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en Soignies (provincie Henegouwen). 
 • 02/05/2017

  Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

  Leefmilieu Brussel werkt elke dag van het jaar aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu in Brussel. Om meer te weten over de strategische acties van 2016, kan u ons jaarverslag online raadplegen.
 • 23/03/2017

  Nieuwe prijs voor de registratie van een hond

  Sinds 1994 is de identificatie of elektronische chip en de registratie van honden verplicht. Deze formaliteiten worden uitgevoerd door een dierenarts of een erkende vereniging.
 • 28/02/2017

  Het inspectiewetboek en de procedures inzake dierenwelzijn

  Wat voorziet het inspectiewetboek, inzake dierenwelzijn, over de procedures voor de inspectie, het opstellen van processen-verbaal of de administratieve geldboetes?
 • 02/02/2017

  Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België

  Vanaf deze donderdagmiddag moeten alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten), om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals markten, worden verboden.
 • 13/12/2016

  Steriliseer uw kat voor haar eigen welzijn!

  Brussel telt meer dan 141.000 katten. Deze kattenpopulatie groeit voortdurend en dit zorgt voor problemen, eerst en vooral voor de katten zelf. Leefmilieu Brussel lanceert een sensibiliseringscampagne om de Brusselaars aan te moedigen hun kat te laten steriliseren.
 • 09/12/2016

  15/12/2016: Studiedag « Dierenwelzijn in stedelijk gebied»

  Gelieve jullie voor 14 december in te schrijven voor de plenaire vergadering van de dagen georganiseerd rond dierenwelzijn.
 • 07/10/2016

  Wedstrijd: wie neemt de origineelste foto met zijn gezelschapsdier?

  Neem deel aan de eerste fotowedstrijd met uw gezelschapsdier die ter gelegenheid van de Internationale Dierendag in Brussel wordt georganiseerd. Maak een selfie met uw gezelschapsdier of neem een foto op zijn favoriete plekje in huis.
 • 23/08/2016

  Offerfeest, de regels van toepassing in het Brussels Gewest

  Het Offerfeest, het belangrijkste feest voor moslims wordt gevierd rond 12 september 2016. Er worden maatregelen genomen op vlak van volksgezondheid en dierenwelzijn.
 • 17/05/2016

  De Brusselse Adviesraad voor dierenwelzijn rekruteert zijn leden

  Bent u een wetenschappelijk expert of vertegenwoordigt u een vakvereniging of niet-gouvernementele organisatie die actief is in dit domein?

  Dan kunt u zich kandidaat stellen voor de Brusselse Raad voor dierenwelzijn, een nieuwe gewestelijke instantie.

 • 17/04/2015

  DogId, om honden in Brussel te identificeren en te registreren

  Bent u dierenarts ? Gebruik dan DogID om de honden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te identificeren en te registreren.
 • 07/07/2014

  Vanaf 1 juli krijgt Leefmilieu Brussel er drie nieuwe bevoegdheden bij

  Vanaf 1 juli zullen de Brusselse burgers en ondernemingen vaak met Leefmilieu Brussel in contact komen in het kader van drie nieuwe bevoegdheden: dierenwelzijn, doorvoer van afvalstoffen en klimaatresponsabilisering.