Zonnekaart : je dak is goud waard in Brussel!

28/03/2019

1.000, 2.000, 3.000 €… Weet jij hoeveel de installatie van zonnepanelen op jouw dak kan opleveren? Doe de simulatie in slechts één klik op Zonnekaart.brussels!

De zonnekaart, een hulpmiddel om te beslissen

Het doel van de zonnekaart is om aan de Brusselaar aan te tonen dat de installatie van zonnepanelen financieel heel interessant is. Door zijn adres in te voeren op Zonnekaart.brussels, kan elke Brusselaar het zonne- en thermisch potentieel van zijn dak ontdekken.

Nadat de Brusselaar zijn adres heeft ingevoerd, krijgt hij toegang tot een visuele weergave van zijn dak en ziet hij welke delen ervan zonnepotentieel hebben, hoeveel zonnepanelen nodig zijn om maximaal te produceren en wat de installatiekosten zijn. Hij krijgt ook een raming van wat de zonnepanelen kunnen opbrengen, uit de verkoop van groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar enerzijds en door energiebesparing anderzijds, om maar te zwijgen van de milieuwinst.

Ook andere gegevens zijn beschikbaar, zoals een lijst van erkende installateurs en een berekening van de maandelijkse afbetaling in geval van een lening. We herinneren eraan dat sinds 2017 de installatie van zonnepanelen ook in aanmerking komt voor de Brusselse groene lening.

De productie van hernieuwbare energie tegen 2020 te verdubbelen in vergelijking met 2013

Men heeft vastgesteld dat het Brussels Gewest een groot potentieel aan zonne-energie heeft. 20.000.000 m² aan daken vormen een uitstekend zonnepotentieel. Dat zonnepotentieel zou toelaten om elk jaar in totaal ongeveer 2000 GWh te produceren, terwijl het jaarlijks elektriciteitsverbruik in het Brussels Gewest 5200 GWh bedroeg in 2017.

En als men weet dat het Gewest ernaar streeft om 87 GWh elektriciteit te produceren met zonnepanelen in 2020 en 185 GWh tegen 2030, is het wel duidelijk dat in Brussel de daken goud waard zijn!

Datum van de update: 28/03/2019